ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2018  >>> raport (544) anul 2017  >>> raport (544) anul 2016  >>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2018    >>> raport (52) anul 2017    >>> raport (52) anul 2016    >>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Mahmudia: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hot nr.8 din 13 februarie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 30 ianuarie 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
2 Hotararea nr.9 din 13 februarie 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor martie, aprilie, mai 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
3 Hotararea nr.10 din 13 februarie 2012 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
4 Hotararea nr.11 din 13 februarie 2012 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse ce vor fi acordate din bugetul local an 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
5 Hotararea nr.12 din 13 februarie 2012 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru S.C.UTIL AQUA S.R.L. MAHMUDIA 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
6 Hotararea nr.13 din 13 .02. 2012 privind aprobarea Bugetului local al comunei Mahmudia si a Listei de investitii pentru anul 2012; 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
7 Hotararea nr.14 din 13 .02. 2012 aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
8 Hotararea nr.1 din 30 ianuarie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 27 decembrie 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
9 Hotararea nr.2 din 30 ianuarie 2012 privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale care se iau in calcul la ajutorul social 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
10 Hotararea nr.3 din 30 ianuarie 2012 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
11 Hotararea nr.4 din 30 ianuarie 2012 privind aprobarea conditiilor , situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
12 Hotararea nr.5 din 30 ianuarie 2012 privind aprobarea retragerii comunei Mahmudia din cadrul ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA ADDJ 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
13 Hotararea nr.6 din 30 ianuarie 2012 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin in domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
14 Hot nr.7 din 30 01 12 - aprobarea concesionarii , prin incredintare directa a supr.de 52,13 mp. teren intravilan, din domeniul pub. loc. situat in loc Mahmudia 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
15 Anexa nr.2 la H.C.L. Nr.10 din 13 februarie 2012 (stat de functii) 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133305480030-03-2012
16 Hot 15 din 14 martie 2012 aprobare SF Centru local de informare turistica in Comuna Mahmudia si proximitati - Dezvoltare si marketing turistic 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
17 Hot nr.16 din 27 03 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 14 03 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
18 Hot nr.17 din 27 03 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 13 02 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
19 Hot nr.18 din 27 03 2012 privind infiintarea unui punct de colectare deseuri de echipamente electrice si electronice in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
20 Hot nr.19 din 27 03 2012 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Mahmudia 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
21 Hot nr.20 din 27 03 2012 privind aprobarea majorarii cu 38,34 mp. supr init prin H.C.L domnului STEFAN FLORIN 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
22 Hot nr.21 din 27 03 2012 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe trimestrul IV-2011 al comunei Mahmudia 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
23 Hot nr.22 din 27 03 2012 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale(PAAR) a comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
24 Hot nr.23 din 27 03 2012 privind compl C.IX - p7 din Anexa 1 la HCL 110 din 29 11 2011 - privind stabilirea imp si taxelor locale - anul fiscal 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
25 Hot nr.24 din 27 03 2012 privind aprobarea Bugetului local rectificat al comunei Mahmudia si a Listei de investitii pentru anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
26 Hot nr.25 din 27 03 2012 privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ pentru identificarea si solutionarea prob soc care privesc copiii 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133391880009-04-2012
27 Hot. 26 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 27 martie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133556040028-04-2012
28 Hot. 27 privind aprobarea Bugetului local rectificat al comunei Mahmudia si a Listei de investitii pentru anul 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133556040028-04-2012
29 Hot. 28 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133556040028-04-2012
30 Hot.29 privind aprobarea trecerii Drumului de exploatare De 914-1, in domeniul public al comunei Mahmudia si administrarea Consiliului Local al comunei Mahmudia 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
31 Hot. 30 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ CONSTRUIRE PENSIUNI 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
32 Hot.31 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ CONSTRUIRE PENSIUNI 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
33 Hot.32 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ CONSTRUIRE PENSIUNI 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
34 Hot.33 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 25 aprilie 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
35 Hot.34 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local Mahmudia din data de 10 mai 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
36 Hot.35 privind aprobarea Bugetului local rectificat al comunei Mahmudia si a Listei de investitii pentru anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
37 Hot.36 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia, in vederea depunerii la APIA Tulcea, in numele CL, a cererii de sprijin, pentru accesarea fondurilor... 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
38 Hot.37 privind infiintarea Serv. Pub. de Asist. Soc, aprobarea ROF a Serv. Pub. de Asist. Soc si aprobarea Codului Etic al personalului care ofera serviciile 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
39 Hot.38 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului... 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
40 HOTARAREA NR.1-2012 Privind alegerea Comisiei de validare 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
41 HOTARAREA NR.2-2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi ai comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
42 HOTARAREA NR.3-2012 privind constituirea Consiliului local al comunei Mahmudia,judetul TULCEA 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
43 HOTARAREA NR.4-2012 privind alegerea presedintelui de sedinta 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134117640002-07-2012
44 Hot nr.10 din 04 iulie 2012 privind aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
45 Hot nr.9 din 04 iulie 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia, an 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
46 Hotararea nr.8 din 04 iulie 2012 privind alegerea viceprimarului comunei Mahmudia 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
47 Hotararea nr.7 din 04 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Mahmudia 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
48 Hotararea nr.6 din 04 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mahmudia, judetul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
49 Hot nr.5 din 04 iulie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de constituire a Consiliului Local Mahmudia din data de 21 iunie 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
50 Hotararea nr.15 din 31 iulie 2012 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului local Mahmudia, pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
51 Hotararea nr.14 din 31 .07. 2011 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali desfasurata in semestrul I an 2012. 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
52 Hotararea nr.13 din 31 .07. 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
53 Hotararea nr.12 din 31.07. 2012 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru S.C.UTIL AQUA S.R.L. MAHMUDIA, pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
54 Hotararea nr. 11 din 31 iulie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 04 iulie 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134454600010-08-2012
55 Hotararea nr. 16 din 14 august 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31 iulie 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
56 Hotararea nr.17 din 14 august 2012 privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2011 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
57 Hotararea nr.21 din 14 august 2012 privind propunerea de incadrare in categoria functionala a drumurilor publice de interes local, a sectorului de drum judetean DJ 229 K de la km 8+800 la km.10+772 avand indicativul DC 60 cu o lungime de 1,972 Km 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
58 Hotararea nr.22 din 14 august 2012 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Serviciul Public de Asistenta Sociala 2012 – 2017 si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
59 Hotararea nr.23 din 14 august 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor :septembrie, octombrie, noiembrie 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
60 Hotararea nr.18 din 14 august 2012 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe trimestrul I/2012 al comunei Mahmudia 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
61 Hotararea nr.19 din 14 august 2012 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe trimestrul II/2012 al comunei Mahmudia 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
62 Hotararea nr.20 din 14 august 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia, an 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134592840026-08-2012
63 Hotararea nr. 24 din 29 august 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 14 august 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134739720012-09-2012
64 Hotararea nr. 25 din 29 august 2012 privind participarea comunei Mahmudia la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134739720012-09-2012
65 Hotararea nr.26 din 29 august 2012 privind aprobarea completarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei an 2012, cu 1 post contractual, necesar pentru implementarea proiectelor comunei Mahmudia, finanţate din fonduri externe nerambursabil 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134739720012-09-2012
66 Hotararea nr.27 din 29 august 2012 privind aprobarea casarii unui numar de 3 autoturisme si participarea Consiliului Local Mahmudia , la programul de stimulare a inoirii Parcului auto national pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134739720012-09-2012
67 Hotararea nr. 29 din 24 septembrie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 29 august 2012 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134895240030-09-2012
68 Hotararea nr.30 din 24 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Mahmudia, in Consiliul de administratie al Grupului Scolar,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134895240030-09-2012
69 Hotararea nr.31 din 24 septembrie 2012 privind schimbarea denumirii Grupului Scolar,,Vasile Bacalu,, Mahmudia in Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu,, Mahmudia 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134895240030-09-2012
70 Hotararea nr.32 din 24 septembrie 2012 privind aprobarea documentatiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PENSIUNE + PISCINA ,, comuna Mahmudia,judetul Tulcea, beneficiar S.C.Arina Rast S.R.L. str.Salsovia, nr.45 localitatea Mahmudia, judetul Tulcea. 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134895240030-09-2012
71 Hotararea nr.33 din 24 septembrie 2012 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al comunei Mahmudia ,aferente construcţiilor, curţi, grădini 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134895240030-09-2012
72 Hotararea nr.34 din 24 septembrie 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2012 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134895240030-09-2012
73 Hotararea nr. 35 din 16 octombrie 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135050760018-10-2012
74 Hotararea nr. 36 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 24 septembrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
75 Hotararea nr. 37 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 16 octombrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
76 Hotararea nr.38 din 31 octombrie 2012 privind vacantarea unui loc de consilier local in cadrul Consiliului Local Mahmudia, urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Demidov Gheorghe 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
77 Hotararea nr.39 din 31 octombrie 2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului DAMIAN STEFAN 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
78 Hotararea nr. 40 din 31 octombrie 2012 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Mahmudia nr.3 din 21 iunie 2012 - privind constituirea Consiliului local Mahmudia 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
79 Hotararea nr.41 din 31 octombrie 2012 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia nr.6 din 04 iulie 2012 - privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Mahmudia 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
80 Hotararea nr. 42 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
81 Hotararea nr.43 din 31 octombrie 2012 privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitare deseuri, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectie a mediului pe teritoriul administrativ al comunei Mahmudia, judetul T 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
82 Hotararea nr.44 din 31 octombrie 2012 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
83 Hotararea nr.45 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea amenajarii unui teren din domeniul privat al comunei Mahmudia, ca zona de afluenta publica destinata desfasurarii activitatilor de picnic la nivel de localitatea Mahmudia 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135180720002-11-2012
84 Hotararea nr. 46 din 23 noiembrie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31 octombrie 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
85 Hotararea nr.47 din 23 noiembrie 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completările ulterioare 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
86 Hotararea nr.48 din 23 noiembrie 2012 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
87 Hotararea nr.49 din 23 noiembrie 2012 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru unele biserici crestin ortodoxe din comuna Mahmudia 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
88 Hotararea nr.50 din 23 noiembrie 2012 privind aprobarea acordarii unor burse de ajutor social , burse de merit din bugetul local al comunei Mahmudia, pentru anul scolar 2012-2013 , pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat – Liceul Tehnologic ,, Vasile Baca 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
89 Hotararea nr.51 din 23 noiembrie 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor :decembrie 2012 - ianuarie, februarie 2013 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
90 Hotararea nr.52 din 23 noiembrie 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
91 Hotararea nr. 53 din 03 decembrie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 23 noiembrie 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
92 Hotararea nr.54 din 03 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
93 Hotararea nr.55 din 03.12. 2012 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
94 Anexa Nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.47 din 23 noiembrie 2012 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE - PERSOANE FIZICE CAPITOLUL I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135483120007-12-2012
95 Hotararea nr. 56 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 03 decembrie 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135664560028-12-2012
96 Hotararea nr.57 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local an 2012 , in vederea acordarii de daruri pentru copiii din unitatile de invatamant scolar si prescolar din localitatea Mahmudia si persoanelor beneficiare de ajutor social , cu ocazia sarbatorilor de Craci 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135664560028-12-2012
97 Hotararea nr.58 din 17 .12. 2012 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135664560028-12-2012
98 Hotararea nr.59 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135664560028-12-2012
99 Hotararea nr. 1 din 09 ianuarie 2013 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul precedent in suma de 68597,56 lei, pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrata la finele anului 2012. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135785520011-01-2013
100 Hotararea nr. 2 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 17 decembrie 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
101 Hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 9 ianuarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
102 Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat , conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001- privind venitul min 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
103 Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie - decembrie 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
104 Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
105 Hotararea nr. 7 din 31 ianuarie 2013 privind menţinerea pentru anul 2013 a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2013, aprobate prin Hotărârea nr.47/23 noiembrie 2012 a Consiliului L 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
106 Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea preturilor la serviciul de alimentare cu apa potabila pentru localitatea Mahmudia 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
107 Hotararea nr.9 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea noilor tarife ce urmeaza a fi practicate de S.C. UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru executarea lucrarilor de bransare la reteaua publica de apa si canalizare a localitatii Mahmudia 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
108 Hotararea nr.10 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul comunei Mahmudia, începând cu anul şcolar 2013 - 2014 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
109 Hotararea nr.11 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea Planului de scolarizare al Liceului Tehnologic ,,VASILE BACALU ,, din localitatea Mahmudia, pentru anul scolar 2013-2014 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
110 Hotararea nr.12 din 31 ianuarie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
111 Hotararea nr.13 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului local Mahmudia 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
112 Hotararea Nr.14 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe, catre societatea comerciala Fratii Calciu S.R.L, cu sediul in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea, a unui teren intravilan in suprafata de 1800 mp., domeniul privat al comunei Mahmudia, 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
113 Hotararea nr.15 din 31 ianuarie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
114 Hotararea nr.16 din 31 ianuarie 2013 privind mandatarea Primarului comunei Mahmudia, de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Mahmudia, pentru activitatea desfasurata in perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
115 Hotararea nr.17 din 31.01. 2013 privind aprobarea unui drept de superficie, servitute, uz si acces în favoarea S.C.XAB PARK S.R.L, asupra drumului de exploatare agricola , proprietatea publica a comunei Mahmudia , indentificat in extravilanul comunei Tarla 84 , Parcela A 865, cu indicativul De 830 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
116 Hotararea nr.18 din 31.01. 2013 privind aprobarea constituirii Unitatii locale de sprijin a centrului local de combatere a bolilor din comuna Mahmudia, judetul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136010160006-02-2013
117 Hotararea nr. 19 din 28 februarie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31.01.2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
118 Hotararea nr.20 din 28 februarie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : martie , aprilie, mai 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
119 Hotararea nr.21 din 28 februarie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna ianuarie 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
120 Hotararea nr.22 din 28 februarie 2013 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
121 Hotararea nr.23 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul/doamna Calin Marian si Calin Otilia, a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan,localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30576 , indentificat in Cartea Fun 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
122 Hotararea nr.24 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul/doamna Vramulet Anisoara si Mantasca Cristian, a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan,localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30591 , indentificat in 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
123 Hotararea nr.25 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul Serghei Cristian Elvis , a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan, localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30586 , indentificat in Cartea Funciara Nr.30 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
124 Hotararea nr.26 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul Savoiu Iliuta-Virgil , a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan, localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 1927 , indentificat in Cartea Funciara Nr.1026 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
125 Hotararea nr.27 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre doamna Stoica Ghe.Gabriela , a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan, localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30292 , indentificat in Cartea Funciara 30292 UA 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
126 Hotararea nr.28 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul Stoica Laurentiu Ion , a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan, localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30584 , indentificat in Cartea Funciara 30584 U 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
127 Hotararea nr.29 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul Uzun Valentin , a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan, localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30247 , indentificat in Cartea Funciara 30247 UAT Mahm 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
128 Hotararea nr.30 din 28 februarie 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre domnul Stefan Florin , a terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, in suprafata de 300 mp. intravilan, localitatea Mahmudia, cu nr.cadastral 30593 , indentificat in Cartea Funciara 30593-C1 UAT M 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
129 Hotararea nr.31 din 18 martie 2013 privind aprobarea propunerii Primarului comunei Mahmudia , de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica: ,, EXECUŢIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII INCLUSIV UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI - „ZONA DE AGREMENT – PARC ACVATIC MAH 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136373040020-03-2013
130 Hotararea nr. 32 din 2 aprilie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 28 februarie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
131 Hotararea nr. 33 din 2 aprilie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 18 martie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
132 Hotararea nr.34 din 2 aprilie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna februarie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
133 Hotararea nr.35 din 2 aprilie 2013 privind dezmembrarea imobilului, teren situat in intravilanul localitatii Mahmudia, in suprafata de 3962 mp., identificat in Tarla 57, Parcela 1157, domeniul privat al comunei Mahmudia 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
134 Hotararea nr.36 din 2 aprilie 2013 privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei si a statului de functii , pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului local Mahmudia pe anul 2013, prin suplimentarea cu un numar de 4 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
135 Hotararea nr.37 din 2 aprilie 2013 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MAHMUDIA 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
136 Hotararea nr.38 din 2 aprilie 2013 privind inchirierea prin licitatie publica, a unui spatiu situat la parterul blocul de locuinte nr.60, Sc.A, Ap.4, din localitatea Mahmudia, cu o suprafata utila de 13 mp., pentru amenajarea unui magazin desfacere marfuri nealimentare 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
137 Anexa nr.1 la H.C.L Nr.38 din 2 aprilie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
138 Hotararea nr.39 din 2 aprilie 2013 privind stabilirea termenelor de valabilitate a documentatiilor de urbanism - Planurile Urbanistice de Detaliu si Planurile Urbanistice Zonale , aprobate prin Hotarari ale Consiliul Local al comunei Mahmudia, in perioada 2008 – 2012 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
139 Hotararea nr.40 din 2 aprilie 2012 aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
140 Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.40 din 2 aprilie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
141 Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.40 din 2 aprilie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
142 Anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.40 din 2 aprilie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
143 Anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.40 din 2 aprilie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
144 Hotararea nr.41 din 2 aprilie 2012 aprobarea Bugetului local al comunei Mahmudia si a Listei programului de investitii pentru anul 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
145 Anexa Nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.41 din 2.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
146 Anexa Nr.2 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.41 din 2.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
147 Anexa Nr.3 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.41 din 2.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
148 Anexa Nr.4 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.41 din 2.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
149 Anexa Nr.5 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.41 din 2.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
150 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 32/02.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
151 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 33/02.04.2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136554120010-04-2013
152 Hotararea nr. 42 din 30 mai 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 2 aprilie 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
153 Hotararea nr.43 din 30 mai 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna martie 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
154 Hotararea nr.44 din 30 mai 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : iunie, iulie, august 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
155 Hotararea nr.45 din 30 mai 2013 privind însuşirea variantei finale a proiectului de Stema a comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
156 Hotararea nr.46 din 30 mai 2013 aprobarea procedurilor de adoptare a actelor administrative cu caracter normativ si cele care privesc participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
157 Hotararea nr.47 din 30 mai 2013 privind aprobarea promovarii recursului impotriva Sentintei civile nr.3899/2012 a Judecatoriei Tulcea , din dosar nr.7642/327/2010 si angajarea unui aparator 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
158 Hotararea nr.48 din 30 mai 2013 privind aprobarea vanzarii directe catre doamna Pohilca Mariana Violeta , a unei suprafete de 301 mp. teren atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, situat in intravilanul localitatii Mahmudia, Strada Cartierul Tineretului, nr.13, Tarla 57, Parcela 1157, cu nr. 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
159 Hotararea nr.49 din 30 mai 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna aprilie 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
160 Hotararea nr.50 din 30 mai 2013 privind aprobarea modelului cadru al contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, ce urmeaza a fi încheiat între operatorul S.C.UTIL AQUA S.R.L. Mahmudia si utilizatorii din comuna Mahmudia 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
161 Hotararea nr.51 din 30 mai 2013 privind aprobarea proiectului “"SIERA1 - Implementarea la nivelul judetului Tulcea a Sistemului informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic" 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
162 Hotararea nr.52 din 30 mai 2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru S.C.UTIL AQUA S.R.L. MAHMUDIA, pe anul 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
163 Hotararea nr.53 din 30 mai 2013 privind actualizarea Planului de analiza şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul comunei Mahmudia 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
164 Hotararea nr.54 din 30 mai 2013 privind aprobarea inventarierii si trecerii in domeniul privat al comunei Mahmudia, a terenului in suprafata de 1610 mp.identificat in Tarla 76, Parcela NP 2805, intravilan, localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
165 Hotararea nr.55 din 30 mai 2013 privind modificarea anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.40 din 02.04.2013 – privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
166 Hotararea nr.56 din 30 mai 2013 privind modificarea anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.41 din 02.04.2013 – privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia si a Listei programului de investitii pentru anul 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137081160010-06-2013
167 Hotararea nr. 57 din 28 iunie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 mai 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137357640012-07-2013
168 Hotararea nr.58 din 28 iunie 2013 privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2012 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137357640012-07-2013
169 Hotararea nr.59 din 28 iunie 2013 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe trimestrul I/2013 al comunei Mahmudia 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137357640012-07-2013
170 Hotararea nr.60 din 28 .06. 2013 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137357640012-07-2013
171 Hotararea nr.61 din 28 iunie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna mai 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137357640012-07-2013
172 Hotararea nr.62 din 28 iunie 2013 privind aprobarea modificarii si completarii contractului de concesiune teren pasune , cu nr.2036 din 16 mai 2011, incheiat intre Consiliul local al comunei Mahmudia si Asociatia crescatorilor de animale din comuna Mahmudia. 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137357640012-07-2013
173 Hotararea nr. 63 din 12 iulie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 28 iunie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137409480018-07-2013
174 Hotararea nr.66 din 12 iulie 2013 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137409480018-07-2013
175 Hotararea nr. 63 din 12 iulie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 28 iunie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137409480018-07-2013
176 Hotararea nr. 64 din 12 iulie 2013 privind ,,aprobarea indicatorilor tehnico‐economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ASFALTARE STRAZI, LOCALITATEA MAHMUDIA, COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA,, . 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137409480018-07-2013
177 Hotararea nr.67 din 12 iulie 2013 privind mentinerea pe anul 2013, a structurii functionale, cuprinsa in Organigrama si Statul de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , al serviciilor publice subordonate Consiliului Local , aprobate prin Hotararea nr.13 din 31 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137409480018-07-2013
178 Hotararea nr.68 din 12 iulie 2013 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru perioada ianuarie‐iunie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137409480018-07-2013
179 Hotararea nr. 69 din 5 august 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 12 iulie 2013 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
180 Hotararea nr. 70 din 05 august 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : septembrie , octombrie, noiembrie 2013 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
181 Hotararea nr. 71 din 05 august 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna iunie 2013 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
182 Hotararea nr. 72 din 05 august 2013 privind inventarierea in domeniul privat al comunei Mahmudia a terenului in suprafata de 15 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , Tarla 55 , Parcela 1752 si aprobarea concesionarii terenului , prin incredintare directa societatii SC MT FARM SRL M 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
183 Hotararea nr. 73 din 05 august 2013 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe trimestrul II/2013 al comunei Mahmudia 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
184 Hotararea nr. 74 din 05 august 2013 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
185 Hotararea nr. 75 din 05 august 2013 privind instrumentarea proiectului „Diversificarea activitătilor cultural – artistice în cadrul Căminului cultural Mahmudia” 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
186 Hotararea nr. 76 din 05.08. 2013 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2013 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137806920002-09-2013
187 Hotararea nr.77 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 5 august 2013 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
188 Hotararea nr.78 din30 septembrie 2013 privind aprobarea concesionarii directe catre S.C.ALLEGRO S.R.L. MAHMUDIA, a terenului situat in intravilanul localitatii Mahmudia, proprietatea privata a comuneiMahmudia, in suprafata de 1610 mp. , identificat in Tarla 76, Parcela 2805 , numar cadastral... 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
189 Hotararea nr.79 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizeazăaccesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei Mahmudia in vederea instalării,intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau aelementelor 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
190 Hotararea nr. 80 din 30 septembrie 2013 privind imputernicirea doamnei Matfei Domnita, referent cultural, sa reprezinte Caminul Cultural Mahmudia, in cadrul Asociatiei internationale cultural- educative ,, Traditii fara frontiere,, 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
191 Hotararea nr.81 din 30 septembrie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna iulie 2013 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
192 Hotararea nr.82 din 30 septembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Mahmudia, in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
193 Hotararea nr.83 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan - trup izolat , din domeniul privat al comunei Mahmudia, în suprafaţă de 1500 mp., indentificat in Tarla 87, Parcela Hb.890, numar cadastral 30360, comuna Mahmudia, judetul Tulcea 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
194 Hotararea nr.84 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea MASTER PLANULUI, incinta CARASUHAT , Tarla 19 , Parcela Ps.287, pentru dezvoltarea comunei Mahmudia, prin valorificarea resurselor patrimoniului natural, cultural si imbunatatirea vietii populatiei in conditii de dezvoltare durabila. 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138109320007-10-2013
195 Hotararea nr.85 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 septembrie 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
196 Hotararea nr.86 din 31octombrie2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, prevăzute de LEGEA NR. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completărileulterioare 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
197 Hotararea nr.88 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea inventarierii si trecerii in domeniul privat al comunei Mahmudia, a terenului in suprafata de 638 mp.identificat in Tarla 28, Parcelele V582, A583, intravilan, localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
198 Hotararea nr.89 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea inventarierii si trecerii in domeniul privat al comunei Mahmudia, a terenului in suprafata de 252 mp.identificat in Tarla 56, Parcela Cc 1882, intravilan, localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
199 Hotararea nr.90 din 31 octombrie 2013 privind numirea Colectivului de coordonare a activitatilor de dezapezire, asigurarea circulatiei pe drumurile publice comunale , furnizarea serviciilor de apa si canalizare in localitatea Mahmudia si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2013- 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
200 Hotararea nr.91 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
201 Hotararea nr.92 din 12 iulie 2013 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138412080011-11-2013
202 Hotararea nr.93 din 2 decembrie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : Decembrie 2013, Ianuarie, Februarie 2014. 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
203 Hotararea nr.95din 2 decembrie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna Septembrie 2013 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
204 Hotararea nr.96 din 2 decembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
205 Hotararea nr.97 din2 decembrie 2013 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse ce vor fi acordate din bugetul local al comunei Mahmudia, pentru elevii cuprinsi înînvătămânul preuniversitar de stat din localitatea Mahmudia,judetul Tulcea, in anul scolar 2013-2014 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
206 Hotararea nr.98 din 2 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de functii, al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , al serviciilor publice subordonate Consiliului Local , aprobate prinHotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.13 din 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
207 Hotararea nr.99din 2 decembrie 2013 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pe luna Octombrie 2013 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
208 Hotararea nr.100 din 2 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2013 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138619440005-12-2013
209 Hotararea nr.103 din 20 decembrie2013 privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local an 2013 , in vederea acordarii de daruri pentru copiii din unitatile de invatamant scolar si prescolar din localitatea Mahmudia si persoanelor beneficiare de ajutor social , cu ocazia sarbatorilor de Craciu 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138913200008-01-2014
210 Hotararea nr.104 din 20 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Statului de functii, al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , al serviciilor publice subordonate Consiliului Local , aprobate prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.98 din 02.12.2013, cu 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138913200008-01-2014
211 Hotararea nr.101 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia an 2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138913200008-01-2014
212 Hotararea nr.102 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pe anul 2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138913200008-01-2014
213 Hotararea nr.3 din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul comunei Mahmudia, începând cu anul şcolar 2014 - 2015 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
214 Hotararea nr. 4 din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea Planului de scolarizare al Liceului Tehnologic ,,VASILE BACALU ,, din localitatea Mahmudia, pentru anul scolar 2014-2015 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
215 Hotararea nr.5 din 31 Ianuarie 2014 privind mandatarea Primarului comunei Mahmudia, de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Mahmudia, pentru activitatea desfasurata in perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2013 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
216 Hotararea nr.6 din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea organizarii unei licitatiei publice deschise, pentru atribuirea contractului de concesiune, privind suprafata de 22.824 mp. teren extravilan, Tarla 44, Parcela 568, Nr.cadastral: 30057, Carte funciara: 30057, domeniul privat al comunei Mahmudia, 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
217 Hotararea nr.7 din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările si completarile ulterioare,pentru anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
218 Hotararea nr.8 din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat , conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
219 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATEA AL ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN SEMESTRUL II - AN 2013 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
220 Hotararea nr.10 din 31 Ianuarie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru lunile Noiembrie – Decembrie , an 2013 Consiliul 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
221 Hotararea nr.11 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii , pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului local Mahmudia pentru anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
222 Hotararea nr.13 din 31 ianuarie 2014 aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
223 Hotararea nr.12 din 31 Ianuarie 2014 aprobarea Bugetului Local al comunei Mahmudia si a Listei programului de investitii pentru anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
224 Hotararea nr.13 din 31 ianuarie 2014 aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
225 Hotararea nr.23 din 3 Martie 2014 privind insusirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrala a comunei Mahmudia, referitoare la actualizarea limitelor de hotar intre teritoriul administrativ al comunei Mahmudia si cel al comunei Murighiol 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
226 Hotararea nr.22 din 3 Martie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliulu 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
227 Hotararea nr.25 din 3 Martie 2014 privind insusirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrala a comunei Mahmudia, referitoare la actualizarea limitelor de hotar intre teritoriul administrativ al comunei Mahmudia si cel al comunei Bestepe 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
228 Hotararea nr.26 din 3 Martie 2014 privind aprobarea diminuarii suprafetei de 24,87 ha teren extravilan , localitatea Mahmudia, domeniul public de interes local, Parcela Np.884 , din cadrul proiectului ,, Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate i 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
229 Hotararea nr.27 din 3 Martie 2014 privind aprobarea vanzarii directe , catre domnul Rosu Leonte-Viorel, a suprafetei de 638 mp. teren intravilan , domeniul privat al comunei Mahmudia, identificat in tarla 28 , parcelele V.582 si A.583, nr.cadastral 30997, Carte Funciara Nr.30997 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
230 Hotararea nr.28 din 3 Martie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia pentru anul 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
231 Hotararea nr. 29 din 26 Martie2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 3 Martie 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139595760028-03-2014
232 Hotararea nr.30 din 26 martie 2014 privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139595760028-03-2014
233 Hotararea nr.31 din 26 martie 2014 privind punerea la dispozitie a terenului pentru construirea obiectivului,, CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA MAHMUDIA SI PROXIMITATI; DEZVOLTARE SI MARKETING TURISTIC,, propus a fi realizat in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, , Axa III 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139595760028-03-2014
234 Hotararea nr.32 din 26.03. 2014 privind aprobarea unui drept de superficie, servitute, uz si acces în favoarea S.C.EXIM EOLICA S.R.L, asupra drumului de exploatare agricola DE 912 , proprietatea publica a comunei Mahmudia , in vederea transportului utilajelor si echipamentelor pentru realizarea inv 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139595760028-03-2014
235 Hotararea nr. 33 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 26 martie 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
236 Hotararea nr.34 din 30 aprilie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru lunile ianuarie – februarie 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
237 Hotararea nr.35 din 30 aprilie2014 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor de ajutor social, pentru semestrul II - an scolar 2013-2014, pentru elevii cuprinsi în învătămânul preuniversitar de stat din localitatea Mahmudia , judetul Tulcea 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
238 Hotararea nr.36 din 30 aprilie2014 privind validarea Actului aditional cu nr.98 din 19.03.2014, la Contractul colectiv de munca nr.67/01.10.2013, incheiat la nivelul S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, societate cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmu 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
239 Hotararea nr.37 din 30 aprilie2014 privind aprobarea si modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.47 din 29 aprilie 2011 - privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre societatea comerciala UTIL AQUA MAHMUDIA SRL si aprobarea contractului 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
240 Hotararea nr.38 din 30 aprilie2014 privind aprobarea unor taxe si tarife aferente Societatii Comerciale UTIL AQUA S.R.L MAHMUDIA 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
241 Hotararea nr.39 din 30 aprilie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru luna martie 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
242 Hotararea nr.40 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie <> 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
243 Hotararea nr.42 din 29 mai 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : iunie , iulie , august 2014. 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
244 Hotararea nr.43 din 29 mai 2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
245 Hotararea nr.46 din 29 mai 2014 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, evidentiat si detaliat in anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local Mahmudia nr.30 din 26 martie 2014, cu un teren intravilan situat in localitatea Mahmudia , in suprafata 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
246 Hotararea nr.48 din 29 mai 2014 privind aprobarea modificarii si completarii contractului de concesiune- teren pasune , cu nr.2036 din 16 mai 2011, incheiat intre Consiliul local al comunei Mahmudia si Asociatia crescatorilor de animale din comuna Mahmudia. 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
247 Hotararea nr.49 din 29 mai 2014 privind aprobarea documentatiei de urbanism - Plan Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PENSIUNI,, proiect nr.45/2012, întocmit de S.C.ARHITECTURE LINE SRL Tulcea, prin arhitect Cosmin Vizireanu , beneficiari Istrate Paraschiva , Popescu Aura cu domiciliul in comuna Mahmud 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
248 Hotararea nr.44 din 29 mai 2014 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
249 Hotararea nr.45 din 29 mai 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mahmudia , pe trimestrul I al anului 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
250 Hotararea nr.47 din 29 mai 2014 privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2013 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
251 Hotararea nr. 41 din 29 mai 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 aprilie 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
252 Hotararea Nr.51 din 12 iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ,, BAZEI SPORTIVE MAHMUDIA,, , situata in localitatea Mahmudia , strada Portului nr.5 , si instituirea unor tarife pentru inchirierea pe ora, a terenului sintetic de fotbal in aer liber din cadrul bazei 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
253 Hotararea nr.52 din 12 iunie 2014 privind aprobarea depunerii proiectului,, Facilitati de acostarepentru ambarcatiuni in localitatea Mahmudia, mal drept,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in Delta Dunarii-FLAG Delta, Program POP , Axa 4, Masura 2 , actiune 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
254 Hotararea nr.53 din 12 iunie 2014 privind aprobarea depunerii proiectului,, Facilitati de acostarepentru ambarcatiuni in localitatea Mahmudia, mal stang ,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in Delta Dunarii-FLAG Delta, Program POP , Axa 4, Masura 2 , actiun 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
255 Hotararea nr.54 din 12 iunie 2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Achizitie ambarcatiune pentru UAT Mahmudia,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in Delta Dunarii-FLAG Delta, Program POP , Axa 4, Masura 2 Actiunea 1, Indicator 4., in vederea obtine 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
256 Hotararea nr.55 din 12 iunie 2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,ADAPOST PESCARESC ECOTURISTIC comuna MAHMUDIA ,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in Delta Dunarii-FLAG Delta, Program POP , Axa prioritara 4, Masura 1 Actiunea 4, Indicator 1., in 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
257 Hotararea nr.56 din 12 iunie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru luna aprilie 2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
258 Hotararea nr.57 din 12 iunie 2014 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia, in calitate de responsabil in cadrul proiectului ,,ADAPOST PESCARESC ECOTURISTIC comuna MAHMUDIA ,, , depus in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in Delta Dunarii-FLAG Delta, Pr 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
259 Hotararea nr.58 din 12 iunie 2014 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia , in calitate de responsabil in cadrul proiectului ,, Facilitati de acostarepentru ambarcatiuni in localitatea Mahmudia, mal drept,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in De 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
260 Hotararea nr.59 din 12 iunie 2014 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia , in calitate de responsabil in cadrul proiectului ,, Facilitati de acostarepentru ambarcatiuni in localitatea Mahmudia, mal stang,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in De 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
261 Hotararea nr.60 din 12 iunie 2014 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia , in calitate de responsabil in cadrul proiectului ,, Achizitie ambarcatiune pentru UAT Mahmudia,, , in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Durabila in Delta Dunarii-FLAG Delta, Program PO 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140381640027-06-2014
262 Hotararea nr.61 din 2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru realizarea proiectului ,, DECOLMATARE CANAL EXISTENT,, in comuna Mahmudia , judetul Tulcea , proiect care va fi depus in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Dur 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140450760005-07-2014
263 Hotararea nr.62 din 27 iunie 2014 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia , in calitate de responsabil in cadrul proiectului ,, DECOLMATARE CANAL EXISTENT,, in comuna Mahmudia , judetul Tulcea , proiect care va fi depus in cadrul competitiei lansate de Asociatia Grup Local de Pescarie Dur 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140450760005-07-2014
264 Hotararea nr.63 din 15 iulie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 12 iunie 2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
265 Hotararea nr.64 din 15 iulie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 27 iunie 2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
266 Hotararea nr.68 din 15 iulie 2014 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
267 Hotararea nr.65 din 15 iulie 2014 privind atribuirea directa, pentru o perioada determinata, a contractului de prestari servicii de salubrizare a localitatii Mahmudia , catre S.C. JT GRUP S.R.L. TULCEA 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
268 Hotararea nr.66 din 15 iulie 2014 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.1188 din 14 martie 2014, încheiat între comuna Mahmudia prin Consiliul Local Mahmudia şi domnul PETRO VICTOR , în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acest contract, că 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
269 Hotararea nr.67 din 15 iulie 2014 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru perioada ianuarie-iunie 2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
270 H O T A R A R E A nr.72 din 28 august 2014 privind aprobarea aderarii comunei Mahmudia prin Consiliul local Mahmudia, la ,, Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara –ITI Delta Dunarii ,, Tulcea. 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140960520002-09-2014
271 Hotararea nr.73 din 15 septembrie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : septembrie, octombrie, noiembrie 2014. Consiliul 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
272 Hotararea Nr.78 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea vanzarii catre domnul GARI DIONISIE , a unui teren intravilan in suprafata de 2806 mp., domeniul privat al comunei Mahmudia, indentificat in Cartea Funciara Nr.953/N, Tarla 57 ; Parcela Cc 1204,Parcela A 1205, teren aferent constructiilor prop 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
273 Hotararea nr.81 din 15 septembrie 2014 privind desemnarea reprezentantior Consiliului local al comunei Mahmudia, in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
274 Hotararea nr.79 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
275 Hotararea nr.80 din 15 septembrie 2014 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
276 Hotararea nr.74 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 15 iulie 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
277 Hotararea nr.75 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 23 iulie 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
278 Hotararea nr.76 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 4 august 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
279 Hotararea nr.77 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 28 august 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141107400019-09-2014
280 Hotararea nr.93 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
281 Hotararea nr.83 din 31 octombrie 2014 privind aderarea comunei Mahmudia, judetul Tulcea, la Asociatia Grupul de Actiune Locala G.A.L. ,, DELTA DUNARII,, 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
282 Hotararea nr.84 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea modelului cadru al noului contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, ce urmeaza a fi încheiat între operatorul S.C.UTIL AQUA S.R.L. Mahmudia si utilizatorii din comuna Mahmudia 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
283 Hotararea nr.85 din 31 octombrie 2014 privind stabilirea modalitatii de calcul al apei uzate evacuate de utilizatori in reteaua publica de canalizare a comunei Mahmudia 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
284 Hotararea nr.86 din 31 octombrie 2014 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al SC. UTIL AQUA S.R.L MAHMUDIA 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
285 Hotararea nr.87 din 31 octombrie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunilor iulie – septembrie 20 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
286 Hotararea nr.88 din 31 octombrie 2014 privind conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI MAHMUDIA ,, maestrului coregraf Roman JORA 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
287 Hotararea nr.89 din 31 octombrie 2014 privind constituirea cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute in favoarea S.C.ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea realizarii investitiei :,, REALIZARE BUCLA INTRE LEA 92.18 SI 100.08 JUD.TULCE 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
288 Hotararea nr.90 din 31 octombrie 2014 privind numirea Colectivului de coordonare a activitatilor de dezapezire, asigurarea circulatiei pe drumurile publice comunale , furnizarea serviciilor de apa si canalizare in localitatea Mahmudia , aprobarea programului si a planului de masuri specifice sezonul 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
289 Hotararea nr.91 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse ce vor fi acordate din bugetul local al comunei Mahmudia , pentru elevii cuprinsi în învătămânul preuniversitar de stat din localitatea Mahmudia , judetul Tulcea, in anul scolar 2014‐2015 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
290 Hotararea nr.92 din 31 octombrie 2014 pentru insusirea raportului de activitate , cu nr.175/28.10.2014, elaborat si prezentat de catre operatorul S.C.UTIL AQUA S.R.L. Mahmudia, societate comerciala cu raspundere limita, cu actionar unic ‐ Consiliul Local Mahmudia 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
291 Hotararea nr.82 din 31 octombrie2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 15 septembrie 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
292 Hotararea nr.95 din 28 noiembrie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : decembrie 2014‐ ianuarie , februarie 2015. 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
293 Hotararea nr.97 din 28 noiembrie2014 privind imputernicirea primarului comunei Mahmudia, pentru a incheia in numele si pentru comuna Mahmudia , a unei conventii cu Asociatia agricola CERES Mahmudia, privind constituirea a unui drept de trecere(servitute de trecere) in favoarea terenului proprietatea 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
294 Hotararea nr.98 din 28 noiembrie2014 privind aprobarea dezlipirii in 6 loturi noi, a imobilului de natura teren cu constructii in suprafata de 4325 mp., proprietatea privata a comnunei Mahmudia , situat in intravilan, in Tarla 57, Parcela Cc 1204, A 1205, Nr.cadastral 30769, intabulat in Cartea func 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
295 Hotararea nr.99 din 28noiembrie2014 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in comuna Mahmudia si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, comuna Mahmudia, jud. Tulcea, si probarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la F 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
296 Hotararea nr.94 din 28 noiembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31 octombrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
297 Hotararea nr.96 din 28 noiembrie 2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 , prevăzute de LEGEA NR. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completările ulterioare 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
298 Hotararea nr.100 din 28 noiembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de autorizare, pentru desfasurarea activitatilor economice‐productive, de turism si de agrement, desfasurate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in raza de competenta a UAT Mahmudia , precum si stabilirea taxe 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
299 Hotararea nr.108 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
300 Hotararea nr.103 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru perioada 2014‐2020 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
301 Hotararea nr.103 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru perioada 2014‐2020 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
302 Hotararea nr.104 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse ce vor fi acordate din bugetul local al comunei Mahmudia , pentru elevii cuprinsi în învătămânul preuniversitar de stat din localitatea Mahmudia , judetul Tulcea, in anul scolar 2014‐2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
303 Hotararea nr.105 din 10 decembrie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii octombrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
304 Hotararea nr.106 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de prestarea serviciilor de colectare, transport , depozitare si tratare deseuri in localitatea Mahmudia, cu nr.2978/16.07.2014, incheiat intre comuna Mahmudia si S.C. JT GRUP S.R.L. TULCEA 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
305 Hotararea nr.107 din 10 decembrie2014 privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local an 2014 , in vederea acordarii de daruri pentru copiii din unitatile de invatamant scolar si prescolar din localitatea Mahmudia si persoanelor beneficiare de ajutor social , cu ocazia sarbatorilor de Craciu 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
306 Hotararea nr.109 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
307 Hotararea nr.111 din 19 decembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 15 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141919920022-12-2014
308 Hotararea nr.110 din 19 decembrie 2014 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 10 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141919920022-12-2014
309 Hotararea nr.112 din 19 decembrie 2014 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune cu nr.2036 din 16 mai 2011, modificat prin actul aditional nr.1/2014, incheiat intre Consiliul Local Mahmudia si Asociatia crescatorilor de animale din comuna Mahmudia, avand ca obiect concesiunea suprafete 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141919920022-12-2014
310 Hotararea nr.113 din 19 decembrie 2014 privind incetarea unor contracte incheiate intre Consiliul local Mahmudia si crescatorii de animale, persoane fizice , avand ca obiect inchirierea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Mahmudia, destinate pentru : faneata , cultivarea plantelor 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141919920022-12-2014
311 Hotararea nr.114 din 19 decembrie 2014 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat, intre Consiliul Local Mahmudia, reprezentat de Primar si Asociatia Crescatorilor de Animale ,,Carasuhat,, Mahmudia , avand ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită, a unui spaţiu tip birou, in supraf 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141919920022-12-2014
312 Hotararea nr.115 din 19 decembrie 2014 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei Mahmudia , in suma de 100.000(unasutamii) lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare, in anul curent 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141919920022-12-2014
313 Hotararea nr.1 din 8 ianuarie 2015 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul precedent, in suma de 49479,17 lei, pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare, inregistrat la fineleanului 2014. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142161840019-01-2015
314 Hotararea nr.2 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 19 decembrie 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
315 Hotararea nr.3 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 8 ianuarie 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
316 Hotararea nr.4 din 23 ianuarie 2015 privind insusirea Inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
317 Hotararea nr.5 din 23 ianuarie 2015 privind insusirea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
318 Hotararea nr.6 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările si completarile ulterioare,pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
319 Hotararea nr.7 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat , conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
320 Hotararea nr.8 din 23 ianuarie 2015 privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II , an 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
321 Hotararea nr.9 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea functionarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul comunei Mahmudia, începând cu anul şcolar 2015 ‐ 2016 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
322 Hotararea nr.10 din 23 ianuarie 2014 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru lunile noiembrie – decembrie 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
323 Hotararea nr.11 din 23 ianuarie 2015 privind mandatarea Primarului comunei Mahmudia, de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Mahmudia, pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2014 ‐ 31 decembrie 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
324 H O T A R A R E A Nr.13 aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local al comunei Mahmudia de către persoanele juridice 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
325 H O T A R A R E A Nr.13 aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local al comunei Mahmudia de către persoanele juridice 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
326 H O T A R A R E A Nr.14 pentru inchirierea prin licitaţie publica deschisaa pasunii, în suprafaţade 448,071 hectare aparţinând domeniului privat al comunei Mahmudia 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
327 H O T A R A R E A Nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : martie, aprilie, mai 2015. 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
328 H O T A R A R E A Nr.18 privind completarea articolului 2 a Hotararii Consiliului Local Mahmudia , cu nr.78 din 15 septembrie 2014 , de aprobare a vanzarii, catre domnul GARI DIONISIE , a unui teren intravilan in suprafata de 2806 mp., domeniul privat al comunei, indentificat in Cartea Funciara 953/ 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
329 H O T A R A R E A Nr.16 aprobarea Bugetului Local al comunei Mahmudia si a Listei programului de investitii pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
330 H O T A R A R E A Nr.17 aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
331 H O T A R A R E A Nr.12 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 23 ianuarie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
332 H O T A R A R E A Nr.19 privind modificarea articolului 2 din Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr. 17 din 31.01. 2013 ‐ privind aprobarea unui drept de superficie, servitute, uz si acces în favoarea S.C.XAB PARK S.R.L, asupra drumului de exploatare agricola , proprietatea publica a comunei Ma 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
333 H O T A R A R E A Nr.20 privind modificarea articolului 2 din Hotararea Consiliului Local nr.32 din 26.03. 2014 privind aprobarea unui drept de superficie, servitute, uz si acces în favoarea S.C.EXIM EOLICA S.R.L, asupra drumului de exploatare agricola DE 912 , proprietatea publica a comunei Mahmud 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
334 H O T A R A R E A Nr.21 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 13 februarie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142533360003-03-2015
335 H O T A R A R EA Nr.22 privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a terenului in suprafata de 10185 mp. domeniul public , indentificat in Cartea funciara nr.30091 , si trecerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a doua loturi de teren, rezultate in urma dezmembrarii 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142533360003-03-2015
336 H O T A R A R E A Nr.23 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 27 februarie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
337 H O T A R A R E A Nr.24 privind aprobarea Devizului General actualizat dupa atribuirea contractului de lucrari privind obiectivul de investitie ,,Modernizare statie de captare si Uzina de Apa, comuna Mahmudia, judetul Tulcea ,, 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
338 Hotararea nr.25 din 20 martie 2015 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mahmudia pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
339 H O T A R A R E A Nr.26 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 20 martie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
340 H O T A R A R E A Nr.27 privind modificarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare‐epurare pentru comuna Mahmudia, de catre S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. Judetul Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
341 H O T A R A R E A Nr.28 pentru insusirea Hotararii nr.1 din data de 05.01.2015 , adoptate de catre Consiliul de Administratie al S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , societate comerciala cu raspundere limita, cu actionar unic ‐ Consiliul Local Mahmudia 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
342 H O T A R A R E A Nr.29 privind insusirea adresei‐centralizator cu nr.6 din 09.02.2015, intocmita de catre S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , cu privire la intreruperile si pierderile de apa potabila, ca urmare a interventiilor la Sistemul public de apa a localitatii Mahmudia in perioada sezonului re 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
343 H O T A R A R E A Nr.30 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunilor ianuarie – februarie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
344 H O T A R A R E A Nr.31 privind aprobarea dezmembrarii in patru loturi a terenului in suprafata de 10185 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , indentificat in Cartea funciara nr.30091 , si trecerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a Lotului nr.1, in suprafata de 3000 mp., rezultat in urm 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
345 H O T A R A R E A Nr.32 privind aprobarea documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ,, CONSTRUIRE PARC EOLIAN FORMAT DIN 3 TURBINE CU CAPACITATEA DE 1,5 MW , DRUMURI DE ACCES SI RACORD ELECTRIC LA SEN,, comuna Mahmudia, judetul Tulcea. 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
346 H O T A R A R E A Nr.34 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui imobil , teren intravilan , in suprafata de 10185 mp., identificat in Tarla 53 Parcela Cc.1743/1/2 , nr.cadastral 30091 inscris in Cartea funciara , comuna Mahmudia cu nr.30091 (Nr.C 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142973640023-04-2015
347 H O T A R A R E A Nr.35 privind aprobarea dezmembrarii in patru loturi a terenului in suprafata de 10185 mp., domeniul privat al comunei Mahmudia , indentificat in in Tarla 53 Parcela Cc.1743/1/2 nr.cadastral 30091 inscris in Cartea funciara , comuna Mahmudia cu nr.30091 (Nr.CF vechi 888) 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142973640023-04-2015
348 H O T A R A R E A Nr.36 privind aprobarea Regulamentului de concesionare a bunurilor proprietate privată a comunei Mahmudia 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142973640023-04-2015
349 H O T A R A R E A Nr.37 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia pentru anul 2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142973640023-04-2015
350 H O T A R A R E A Nr.33 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31 martie 2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142973640023-04-2015
351 H O T A R A R E A Nr.38 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 21 aprilie 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143276040028-05-2015
352 H O T A R A R E A Nr.39 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii martie 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143276040028-05-2015
353 H O T A R A R E A Nr.40 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : iunie , iulie, august 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143276040028-05-2015
354 H O T A R A R E A Nr.41 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitie ,, Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea asezamantului cultural, din comuna MAHMUDIA, judetul Tulcea,, 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143276040028-05-2015
355 H O T A R A R E A Nr.42 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143276040028-05-2015
356 H O T A R A R E A Nr.43 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143276040028-05-2015
357 H O T A R A R E A nr.44 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 25 mai 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
358 H O T A R A R E A nr.45 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 (inclusiv anexe) 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
359 H O T A R A R E A Nr.46 privind aprobarea organizarii unei licitatiei publice deschise, pentru atribuirea contractului de concesiune, privind suprafata de 3000 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 53 , Parcela Cc 1743/1/2, Nr.cadastral: 31179, Carte funciara: 30091 , domeniul privat al comunei 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
360 H O T A R A R E A Nr.47 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
361 H O T A R A R E A Nr.48 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
362 H O T A R A R E A Nr.49 privind aprobarea devizului general reactualizat cu principalii indicatori tehnico-economici , privind cheltuielile necesare realizarii ,, Asfaltare strazi, localitatea Mahmudia, judetul Tulcea,, , investitie propusa a fi realizata conform contractului de finantare n 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
363 H O T A R A R E A Nr.50 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 15 iunie 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143569800001-07-2015
364 H O T A R A R E A Nr.51 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143569800001-07-2015
365 H O T A R A R E A Nr.52 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 26 iunie 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
366 H O T A R A R E A Nr.53 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Mahmudia 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
367 H O T A R A R E A Nr.54 privind aprobarea achiziției directe de servicii și atribuirea contractului de delegare gestiune a activității de colectare separată, resortare şi transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
368 H O T A R A R E A Nr.56 privind constituirea cu titlu gratuit, a unui drept de servitute in favoarea S.C.AUBERT AVENTURA S.R.L. , de trecere pe terenul proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat in extravilanul localitatii Mahmudia, cu numar cadastral 30066 , Tarla 44 , Parcela 582 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
369 H O T A R A R E A Nr.57 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 777.266 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
370 H O T A R A R E A Nr.58 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico‐economice pentru proiectul ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,, 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
371 H O T A R A R E A Nr.55 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
372 H O T A R A R E A Nr.59 privind organizarea evenimentului - editia a doua ,, Festivalul Arte si Artisti in Dialog,, in localitatea Mahmudia , in perioada 21-22 august 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143949960014-08-2015
373 H O T A R A R E A Nr.60 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : septembrie, octombrie, noiembrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144174600009-09-2015
374 H O T A R A R E A Nr.63 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144174600009-09-2015
375 H O T A R A R E A Nr.64 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144174600009-09-2015
376 H O T A R A R E A Nr.61 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 iulie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144174600009-09-2015
377 H O T A R A R E A Nr.62 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 14 august 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144174600009-09-2015
378 H O T A R A R E A nr.66 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
379 H O T A R A R E A nr.67 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
380 H O T A R A R E A nr.68 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
381 H O T A R A R E A nr.69 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
382 H O T A R A R E A nr.70 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
383 H O T A R A R E A nr.71 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
384 H O T A R A R E A nr.72 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
385 H O T A R A R E A nr.75 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
386 H O T A R A R E A nr.76 din 2 octombrie 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
387 H O T A R A R E A nr.73 din 2 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
388 H O T A R A R E A nr.74 din 2 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144468360013-10-2015
389 H O T A R A R E A nr.78 din 2 noiembrie 2015 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii septembrie 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
390 H O T A R A R E A nr.79 din 2 noiembrie 2015 privind modificarea prin act aditional a contractului de inchiriere cu nr.2526 din 27 mai 2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Mahmudia si Asociatia crescatorilor de animale ,,CARASUHAT,, din comuna Mahmudia, in sensul diminuarii suprafetei de 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
391 H O T A R A R E A nr.80 din 2 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
392 H O T A R A R E A nr.82 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mahmudia și al instituțiilor subordonate Consiliului Local 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
393 H O T A R A R E A nr.83 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia pe perioada sezonului rece 2015 – 2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
394 H O T A R A R E A nr.84 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatie intre comuna Mahmudia si Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania, in vederea realizarii proiectului de construire a monumentului ,, Crucea starovera rusa,, pe teritoriul administrativ 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
395 H O T A R A R E A nr.85 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea modificarii unor clauze contractuale cuprinse in Contractul de comodat cu nr.1129/16.03.2011 , incheiat intre Consiliul Local Mahmudia, reprezentat de primarul comunei Vramulet Gherghina si dr.ANEFI JANIR, medic medicina generala, pentru 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
396 H O T A R A R E A nr.77 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 2 octombrie 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
397 H O T A R A R E A nr.81 din 2 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144727920012-11-2015
398 H O T A R A R E A nr.86 din 2 decembrie 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
399 H O T A R A R E A nr.87 din 2 decembrie 2015 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 2 noiembrie 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
400 H O T A R A R E A nr.88 din 2 decembrie 2015 aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali incadrati la Primaria comunei Mahmudia , pe semestrul I al anului 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
401 H O T A R A R E A nr.89 din 2 decembrie 2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia , al domnului Ion LUCHIAN 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
402 H O T A R A R E A nr.90 din 2 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
403 H O T A R A R E A nr.91 din 2 decembrie 2015 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse ce vor fi acordate din bugetul local al comunei Mahmudia , pentru elevii cuprinsi în învătămânul preuniversitar de stat din localitatea Mahmudia , judetul Tulcea, in anul scolar 2015‐2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
404 H O T A R A R E A nr.92 din 2 decembrie 2015 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii octombrie 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
405 H O T A R A R E A Nr.98 privind solicitarea de prelungire pana la data de 30.06.2016 a Scrisorii de Garantare Bancara emise de FNGCIMM SA IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Centru local de informare 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
406 H O T A R A R E A nr.93 din 2 decembrie 2015 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
407 H O T A R A R E A nr.94 din 2 decembrie 2015 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al II ‐ lea pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
408 H O T A R A R E A nr.95 din 2 decembrie 2015 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III ‐ lea pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
409 H O T A R A R E A nr.96 din 2 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
410 H O T A R A R E A Nr.97 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
411 H O T A R A R E A nr.99 din 21 decembrie 2015 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 02 decembrie 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
412 H O T A R A R E A Nr.1 din 8 ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145246320011-01-2016
413 H O T A R A R E A Nr.2 din 8 ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145246320011-01-2016
414 H O T A R A R E A Nr.5 din 1 februarie 2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat , conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 ‐ privind v 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
415 H O T A R A R E A Nr.7 din 1 februarie 2016 privind delimitarea zonelor in intravilanul si extravilanul localitatii Mahmudia in vederea stabilirii/calculului impozitului /taxei pe teren , datorat la bugetul local in conformitate cu dispozitiile legale 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
416 H O T A R A R E A Nr.8 din 1 februarie 2016 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Mahmudia precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Mahmudia, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de d 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
417 H O T A R A R E A Nr.9 din 1 februarie 2016 privind aprobarea achizitionarii de servicii de audit public intern pentru activitatile desfasurate de Primăria comunei Mahmudia şi instituţiile subordonate/coordonate cât şi activităţile persoanelor fizice şi juridice care utilizează fonduri publ 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
418 H O T A R A R E A Nr.10 din 1 februarie 2016 privind aprobarea functionarii reţelei scolare pe raza UAT Mahmudia, pentru anul scolar 2016‐2017 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
419 H O T A R A R E A Nr.11 din 1 februarie 2016 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
420 H O T A R A R E A Nr.12 din 1 februarie 2016 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2016, pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 19 , Sc.B, parter, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudi 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
421 H O T A R A R E A Nr.13 din 1 februarie 2016 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
422 H O T A R A R E A Nr.14 din 1 februarie 2016 privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
423 H O T A R A R E A Nr.15 din 1 februarie 2016 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2016 pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 22 , Sc.B, etaj 1 , bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
424 H O T A R A R E A Nr.16 din 1 februarie 2016 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.3607 din 25 octombrie 2004 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Mahmudia si Cabinetul Medical Individual Dr.Hutu Ciprian Mihai 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
425 H O T A R A R E A Nr.17 din 1 februarie 2016 privind aprobarea documentatiei de urbanism ‐ Plan Urbanistic Zonal pentru construire ,,SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATIU AGREMENT‐ COMPLEX TURISTIC ,, comuna Mahmudia, judetul Tulcea , proiect nr.7/2015, intocmit de S.C.TEOD’OR 18K S.R.L.TULCEA, 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
426 H O T A R A R E A Nr.18 din 1 februarie 2016 privind mandatarea Primarului comunei Mahmudia, de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Mahmudia, pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2015 ‐ 31 decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
427 H O T A R A R E A Nr.6 din 1 februarie 2016 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al IV ‐ lea pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
428 H O T A R A R E A Nr.19 din 1 februarie 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
429 H O T A R A R E A Nr.20 din 1 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
430 H O T A R A R E A Nr.3 din 1 februarie 2016 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 21 decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
431 H O T A R A R E A Nr.4 din 1 februarie 2016 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 8 ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
432 H O T A R A R E A nr.21 din 14 martie 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : martie , aprilie , mai 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
433 nr.23 din 14 martie 2016 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii ianuarie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
434 H O T A R A R E A nr.24 din 14 martie 2016 privind aprobarea scoaterii din functiune/casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la Liceul Tehnologic ,, VASILE BACALU,, din comuna Mahmudia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
435 H O T A R A R E A nr.25 din 14 martie 2016 privind aprobarea scoaterii din functiune/casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la Caminul Cultural Mahmudia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
436 H O T A R A R E A nr.26 din 14 martie 2016 aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali incadrati la Primaria comunei Mahmudia , pe semestrul II al anului 2015 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
437 H O T A R A R E A nr.27 din 14 martie 2016 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia nr.1 din 8.01.2016 ‐ privind aprobarea utilizarii excedentului din anul precedent, in suma de 49479,17 lei, pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare , inregistrat la finele 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
438 H O T A R A R E A nr.28 din 14 martie 2016 privind stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale pentru participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identifica 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
439 H O T A R A R E A nr.29 din 14 martie 2016 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire Ia consumul lunar de carburanți 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
440 H O T A R A R E A nr.30 din 14 martie 2016 privind revocarea alineatului 3 al articolului 24 din Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.80 din 2 noiembrie 2015 ‐ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
441 H O T A R A R E A nr.31 din 14 martie 2016 privind majorarea capitalului social al S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. avand ca unic actionar comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
442 H O T A R A R E A nr.32 din 14 martie 2016 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.3607 din 25 octombrie 2004 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Mahmudia si Cabinetul Medical Individual Dr.Hutu Ciprian Mihai 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
443 H O T A R A R E A nr.34 din 14 martie 2016 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui bun imobil , teren din domeniul privat al comunei Mahmudia , medicului de familie Dr.ANEFI JANIR, in vederea construirii pe cont propriu, a unei locuinte proprietate personala 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
444 H O T A R A R E A nr.35 din 14 martie 2016 privind aprobarea majorarii cu 187,63 mp. teren din domeniul privat al comunei , a suprafetei initiale de 300 mp.teren, atribuita in anul 2006 , prin H.C.L nr.43/28.03.2006 , domnului STOICA LAURENTIU ION , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tu 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
445 H O T A R A R E A nr.36 din 14 martie 2016 privind solicitarea adresata Guvernului Romaniei pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Roman in domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
446 H O T A R A R E A nr.37 din 14 martie 2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
447 Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.37 din 12 martie 2016 O R G A N I G R A M A 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
448 Anexa nr.2 la HCL nr.37 din 14 martie 2016 - stat functii 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
449 H O T A R A R E A nr.33 din 14 martie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
450 H O T A R A R E A Nr.1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Mahmudia 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
451 H O T Â R Ă R E A Nr. 2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Mahmudia 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
452 H O T A R A R E A Nr.3 privind constituirea Consiliului local al comunei Mahmudia, judetul TULCEA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
453 H O T A R A R E A Nr.4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mahmudia 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
454 H O T A R A R E A Nr. 5 din 27 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Mahmudia 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
455 HOTARAREA NR.6/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mahmudia, judetul Tulcea 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
456 H O T A R A R E A Nr. 7 din 18 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Mahmudia 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
457 H O T A R A R E A Nr. 8 din 18 iulie 2016 privind imputernicirea domnului Ion SERPESCU , primarul comunei Mahmudia, pentru a reprezenta in calitate de membru , comuna Mahmudia , în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
458 H O T A R A R E A nr. 9 din 18 iulie 2016 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii mai 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
459 H O T A R A R E A nr.10 din 18 iulie 2016 privind avizarea documentatiei tehnice intocmita de catre S.C.SPIRU ELECTRA S.R.L. – proiect nr.5/2016 , in favoarea S.C.ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru ,,RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CURATATORIE‐ SPALATORIE, LOC.M 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
460 H O T A R A R E A nr.11 din 18 iulie 2016 privind desemnarea si imputernicirea primarului comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant legal al proiectelor cu finantare comunitara nerambursabila, aflate in implementare la nivelul comunei Mahmudia 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
461 H O T A R A R E A nr.12 din 18 iulie 2016 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
462 H O T A R A R E A nr.13 din 18 iulie 2016 privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan , aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia, în suprafaţă de 2139 mp. , indentificat in Tarla 57, Parcela Cc 1200 , Parcela 1200/1 , numar cadastral 30069, numar carte funciara 30069 ‐ comuna Mahm 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
463 H O T A R A R E A nr.14 din 18 iulie 2016 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia, aprobate initial prin Hotararea Co 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
464 H O T A R A R E A nr.15 din 18 iulie 2016 aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali incadrati la Primaria comunei Mahmudia, pe semestrul I al anului 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
465 H O T A R A R E A Nr.16 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 18 iulie 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
466 H O T A R A R E A Nr.17 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mahmudia, judeţul Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
467 H O T A R A R E A Nr.18 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Mahmudia,judetul Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
468 H O T A R A R E A Nr.19 privind actualizarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
469 H O T A R A R E A Nr.20 privind acordarea de compensaţii în bani, voluntarilor, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Mahmudia 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
470 H O T A R A R E A Nr.21 privind imputernicirea domnului Ion SERPESCU , primarul comunei Mahmudia, sa reprezinte comuna Mahmudia , în Adunarea Generală a Asociaţiei Pentru Dezvoltare Intercomunitară ‐ ITI DELTA DUNARII 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
471 H O T A R A R E A Nr.22 privind modificarea si completarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.65 din din 06 august 2010 ‐ privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public local UTIL AQUA MAHMUDIA, Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Mahmudi 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
472 H O T A R A R E A Nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mahmudia, pentru perioada lunilor : septembrie , octombrie , noiembrie 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
473 H O T A R A R E A Nr.24 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
474 H O T A R A R E A Nr.25 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
475 H O T A R A R E A Nr.26 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 17 august 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
476 H O T A R A R E A Nr.27 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
477 H O T A R A R E A Nr.28 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
478 H O T A R A R E A Nr.29 privind aprobarea concesionarii directe catre S.C.RED WIZARD SRL , a terenului situat in intravilanul localitatii Mahmudia, in suprafata de 268 mp. , teren aferent cladirii centrala termica dezafectata, imobil identificat cadastral in Tarla 55, Parcela Cc1756/1 , in vederea e 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
479 H O T A R A R E A Nr.31 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
480 H O T A R A R E A Nr.32 privind aprobarea modificarii si completarii Nomenclatorului stradal al comunei Mahmudia, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.15 din 31.01.2011 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
481 H O T A R A R E A Nr.33 privind aprobarea prelungirii termenului de perfectare si autentificare in fata notarului public, a contractului de vanzare – cumparare teren intravilan, in suprafata de 2139 mp. , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela Cc1200 , Cc1200/1, nr.cadastral 30069, nr.carte fu 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
482 H O T A R A R E A Nr.34 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Mahmudia, in calitate de membru in Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de director al Liceului Tehnologic ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
483 H O T A R A R E A Nr.30 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147483720026-09-2016
484 H O T A R A R E A Nr.37 privind aprobarea numarului burselor de merit si cuantumul lunar al acestora care se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia , pentru anul scolar 2016‐2017 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
485 H O T A R A R E A Nr.38 privind instituirea normelor de buna gospodarire pe teritoriul comunei MAHMUDIA 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
486 H O T A R A R E A Nr.39 privind numirea administratorului la S.C. UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, societate cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
487 H O T A R A R E A Nr.40 privind urmarirea modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.38/1 din 10 iunie 2015 a Curtii De Conturi a Romaniei – Camera De Conturi Tulcea , Decizie de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.38/2015 din data 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
488 H O T A R A R E A Nr.41 pentru aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia pe perioada sezonului rece 2016 – 2017 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
489 H O T A R A R E A Nr.44 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii septembrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
490 H O T A R A R E A Nr.45 privind solicitarea de prelungire pana la data de 30.06.2017 a Scrisorii de Garantare Bancara emisa de FNGCIMM SA IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Centru local de informare 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
491 H O T A R A R E A Nr.42 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III ‐ lea pe anul 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
492 H O T A R A R E A Nr.43 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
493 H O T A R A R E A Nr.36 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 19 septembrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147682440019-10-2016
494 H O T A R A R E A Nr.46 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 12 octombrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
495 H O T A R A R E A Nr.47 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 375 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , familiei IVANOV CORINA‐ LAURA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprieta 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
496 H O T A R A R E A Nr.48 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 375 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , familiei NICOLAE MARINELA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate pe 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
497 H O T A R A R E A Nr.49 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Local de Informare Turistică in comuna Mahmudia si Proximitati ; Dezvoltare si Marketing Turistic 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
498 H O T A R A R E A Nr.50 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
499 H O T A R A R E A Nr.51 privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
500 H O T A R A R E A Nr.53 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : decembrie 2016 , ianuarie , februarie 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
501 H O T A R A R E A Nr.54 privind insusirea adresei‐centralizator cu nr.129 din 03.11.2016, intocmita de catre S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , cu privire la intreruperile si pierderile de apa potabila, ca urmare a interventiilor la Sistemul public de apa a localitatii Mahmudia in perioada 28 octombr 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
502 H O T A R A R E A Nr.52 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147855600008-11-2016
503 H O T A R A R E A Nr.55 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 7 noiembrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
504 H O T A R A R E A Nr.56 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii octombrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
505 H O T A R A R E A Nr.57 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit, burselor de performanta si burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia , pentru semestrul I , anul scolar 2016‐2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
506 H O T A R A R E A Nr.58 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire Ia consumul lunar de carburanți 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
507 H O T A R A R E A Nr.59 privind achiziţionarea pentru anul 2017 , servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Mahmudia precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Mahmudia, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de drept p 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
508 H O T A R A R E A Nr.60 privind acordul de principiu al Consiliului Local Mahmudia, pentru achizitionarea unui teren fara constructii, in suprafata de 571 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia, strada Tulcei nr.67, identificat cu numar cadastral 535/3 , numar carte funciara 423/N , in ved 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
509 H O T A R A R E A Nr.61 privind alocarea sumei de 25.000 lei , din bugetul local an 2016, pentru organizarea si sarbatorirea ,, Pomului de Craciun an 2016,, in comuna Mahmudia 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
510 H O T A R A R E A Nr.62 privind aprobarea actului aditional nr.2, la contractul de comodat nr.1129/16.03.2011, incheiat intre Consiliul Local Mahmudia si S.C. CENTRU MEDICAL DR ANEFI SRL, cu sediul in in localitatea Mahmudia , judetul TULCEA , strada Soarelui nr.2 , Bloc miner mare , Sc. B , apartam 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
511 H O T A R A R E A Nr.65 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
512 H O T A R A R E A Nr.66 privind alocarea sumei de 22422,84 lei de la bugetul local an 2016, pentru decontarea lucrarilor de asfaltare in curtea Bisericii ortodoxe romane ,, Sf.Nicolae de Vara ,, din localitatea Mahmudia 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
513 H O T A R A R E A Nr.67 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
514 H O T A R A R E A Nr.63 privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a functiilor publice de la nivelul comunei Mahmudia, pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
515 H O T A R A R E A Nr.64 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al SC. UTIL AQUA S.R.L MAHMUDIA 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
516 H O T A R A R E A Nr.68 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii noiembrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
517 H O T A R A R E A Nr.69 privind modificarea prin act aditional , a contractului de inchiriere cu nr.2526 din 27 mai 2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Mahmudia si Asociatia crescatorilor de animale ,,CARASUHAT,, din comuna Mahmudia, in sensul diminuarii suprafetei de pasune inchiriate i 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
518 H O T A R A R E A Nr.1 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul precedent, in suma de 79745,09 lei, pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare , inregistrat la finele anului 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148408560011-01-2017
519 H O T A R A R E A nr.12 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al IV ‐ lea pe anul 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
520 H O T A R A R E A Nr.2 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 16 Decembrie 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
521 H O T A R A R E A Nr.3 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 9 Ianuarie 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
522 H O T A R A R E A Nr.4 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei Mahmudia pe anul 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
523 H O T A R A R E A Nr.5 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
524 H O T A R A R E A nr.6 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico‐economice a proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, Judetul Tulcea” 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
525 H O T A R A R E A nr.7 din 20 ianuarie 2017 privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, Judetul Tulcea” 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
526 H O T A R A R E A nr.8 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico‐ economice a proiectului ,, Extindere si modernizare retele de alimentare cu apa si canalizare, in localitatea Mahmudia, Judetul Tulcea ,, . 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
527 H O T A R A R E A nr.9 din 20 ianuarie 2017 privind implementarea proiectului ,, Extindere si modernizare retele de alimentare cu apa si canalizare, in localitatea Mahmudia, Judetul Tulcea ,, 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
528 H O T A R A R E A nr.10 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
529 H O T A R A R E A nr.11 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea cumpararii unui teren fara constructii, proprietatea privata a sotilor Partnoi Nicolae si Partnoi Marinela, in suprafata de 571,06 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia, strada Tulcei , nr.67 , identificat cu numar cadastral 5 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
530 H O T A R A R E A Nr.13 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 20 ianuarie 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
531 H O T A R A R E A Nr.14 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, pe anul şcolar 2017 ‐ 2018 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
532 H O T A R A R E A Nr.15 aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia , pentru semestrul II al anului 2016 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
533 H O T A R A R E A Nr.16 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2017, pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 19 , Sc.B, parter, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
534 H O T A R A R E A Nr.17 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2017 pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 22 , Sc.B, etaj 1 , bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
535 H O T A R A R E A Nr.18 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii Ianuarie 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
536 H O T A R A R E A Nr.19 privind darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand comunei Mahmudia , domeniului public de interes local , catre Caminul Cultural Mahmudia 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
537 H O T A R A R E A Nr.20 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
538 H O T A R A R E A Nr.21 privind aprobarea pentru anul 2017, a Planului de ocupare a functiilor publice rectificat , la nivelul comunei Mahmudia 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
539 H O T A R A R E A Nr.22 de modificare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia nr.50 din 7 noiembrie 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
540 H O T A R A R E A Nr.23 privind aprobarea aderarii comunei Mahmudia la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
541 H O T A R A R E A Nr.24 privind atribuirea in folosinta gratuita catre CONSILIUL JUDETEAN TULCEA , Directia Generala De Asistenta Sociala si Protectia Copilului , a unor imobile proprietatea privata a comunei Mahmudia, in vederea construirii in localitatea Mahmudia a unor locuinte protejate si a unu 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
542 H O T A R A R E A Nr.25 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : martie , aprilie , mai 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
543 H O T A R A R E A Nr.26 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie “Construire dispensar medical in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea” 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148875120006-03-2017
544 H O T A R A R E A Nr.27 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie si a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul “Extindere sistem de iluminat public in comuna Mahmudia , judetul Tulcea” 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148909680010-03-2017
545 H O T A R A R E A Nr.30 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii decembrie 2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
546 H O T A R A R E A Nr.31 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii februarie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
547 H O T A R A R E A Nr.32 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
548 H O T A R A R E A Nr.33 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
549 H O T A R A R E A Nr.34 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
550 H O T A R A R E A Nr.36 privind aprobarea Strategiei Anticorupție a comunei Mahmudia și a unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016‐2020 și a Planului de Integritate al comunei Mahmudia și al unităților subordonate/coordonate 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149254920019-04-2017
551 H O T A R A R E A Nr.35 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 16 martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
552 H O T A R A R E A Nr.36 privind aprobarea Strategiei Anticorupție a comunei Mahmudia și a unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016‐2020 și a Planului de Integritate al comunei Mahmudia și al unităților subordonate/coordonate 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
553 H O T A R A R E A Nr.37 privind preluarea de la Consiliul Judetean Tulcea a obiectivului de investitii, “Lucrari de impadurire a terenurilor agricole degradate din judetul Tulcea, situate pe teritoriul comunei Mahmudia” realizat in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin imp 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
554 H O T A R A R E A Nr.38 privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
555 H O T A R A R E A Nr.39 pentru aprobarea efectuarii unui schimb imobiliar intre comuna Mahmudia si Societatea Agricola CERES Mahmudia 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
556 H O T A R A R E A Nr.40 privind trecerea unor imobile in domeniul public de interes local al comunei Mahmudia şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 10 /20.01.2017 privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
557 H O T A R A R E A Nr.41 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al UAT comuna Mahmudia si administrarea Consiliului Local Mahmudia, in domeniul public al judetului Tulcea si in administrarea Consiliului Judetean Tulcea 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
558 H O T A R A R E A Nr.42 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă la nivelul comunei Mahmudia 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
559 H O T A R A R E A Nr.43 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii martie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
560 H O T A R A R E A NR.44 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I, an 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
561 H O T A R A R E A Nr.45 privind acceptarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei Mahmudia pe loturile de teren in suprafata de 665 mp. cu numar cadastral 31887 si suprafata de 3735 mp. cu numar cadastral 31888 , proprietatea CERES SOCIETATE AGRICOLA 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
562 H O T A R A R E A Nr.45/B privind trecerea unor imobile in domeniul public de interes local al comunei Mahmudia şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 10 /20.01.2017 privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
563 H O T A R A R E A Nr.46 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al UAT comuna Mahmudia si administrarea Consiliului Local Mahmudia, in domeniul public al judetului Tulcea si in administrarea Consiliului Judetean Tulcea 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
564 H O T A R A R E A Nr.50 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local si implicit de viceprimar al comunei Mahmudia , a domnului MEUTA ION , inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
565 H O T A R A R E A Nr.51 privind validarea mandatului de consilier local al domnului CALIN MARIAN , care ocupa locul vacant, ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ion MEUTA 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
566 H O T A R A R E A Nr.52 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
567 H O T A R A R E A Nr.53 privind alegerea viceprimarului comunei Mahmudia 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
568 H O T A R A R E A Nr.54 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : iunie , iulie , august 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
569 H O T A R A R E A Nr.55 privind adoptarea unor propuneri si masuri urgente pentru redeschiderea canalului aferent proiectului ,, Reconstructia ecologica a terenurilor apartinand domeniului public al Consiliului Local Mahmudia in cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunarii”, atat dinspre b 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
570 H O T A R A R E A Nr.47 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 13 aprilie 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
571 H O T A R A R E A Nr.48 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 21 aprilie 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
572 H O T A R A R E A Nr.49 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 25 aprilie 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
573 H O T A R A R E A Nr.56 privind adoptarea unor masuri urgente pentru redeschiderea canalului aferent proiectului ,,Reconstructia ecologica a terenurilor apartinand domeniului public al Consiliului Local Mahmudia in cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunarii”, atat dinspre bratul Sf.Ghe 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149505480018-05-2017
574 H O T A R A R E A Nr.57 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 10 mai 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
575 H O T A R A R E A Nr.58 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 16 mai 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
576 H O T A R A R E A Nr.60 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii aprilie 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
577 H O T A R A R E A Nr.61 privind majorarea capitalului social al S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. avand ca unic actionar comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
578 H O T A R A R E A Nr.62 privind reactualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Mahmudia 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
579 H O T A R A R E A Nr.63 privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan , aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia, în suprafaţă de 242 mp. , LOT 1, indentificat in Tarla 57, Parcela Cc 1170 , numar cadastral 31877 UAT Mahmudia 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
580 H O T A R A R E A Nr.65 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii mai 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
581 H O T A R A R E A Nr.66 privind aprobarea achizitionarii de servicii de audit public intern pentru activitatile desfasurate de Primăria comunei Mahmudia şi instituţiile subordonate/coordonate cât şi activităţile persoanelor fizice şi juridice care utilizează fonduri publice în baza unor fi 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
582 H O T A R A R E A Nr.67 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
583 H O T A R A R E A Nr.69 privind insusirea de catre Consiliul Local Mahmudia, a modificarii prin act aditional, a contractului de inchiriere pasune , cu nr.2526 din 27 mai 2015, incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia crescatorilor de animale,, CARASUHAT,, in sensul diminuarii suprafetei de pasun 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
584 H O T A R A R E A Nr.70 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
585 H O T A R A R E A Nr.68 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
586 H O T A R A R E A Nr.71 privind numirea administratorului la S.C. UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, societate cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
587 H O T A R A R E A Nr.59 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
588 H O T A R A R E A Nr.64 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
589 H O T A R A R E A Nr.72 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 26 iunie 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
590 H O T A R A R E A Nr.73 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii iunie 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
591 H O T A R A R E A Nr.74 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mahmudia si din institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local Mahmudia, incepand cu 01 iulie 2017 , conform prevederilor art.11 din Lege 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
592 H O T A R A R E A Nr.75 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
593 H O T A R A R E A Nr.76 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II, an 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150153480001-08-2017
594 H O T A R A R E A Nr.77 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31 iulie 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
595 H O T A R A R E A nr.80 din 9 august 2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico‐economice a proiectului „MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ȘI AMENAJARE STAȚIE AUTOBUZ” in comuna Mahmudia, Str.Salsovia , nr.2B, F12 Intravilan , T.36, A829, Cc830, jud.Tulcea 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
596 H O T A R A R E A nr.81 din 9 august 2017 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ȘI AMENAJARE STAȚIE AUTOBUZ” in comuna Mahmudia, Str.Salsovia , nr.2B, F12 Intravilan , T.36, A829, Cc830, jud.Tulcea 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
597 H O T A R A R E A Nr.82 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local , a drei.GAVRILA ADRIANA PAULA , inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
598 H O T A R A R E A Nr.78 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
599 H O T A R A R E A Nr.79 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
600 H O T A R A R E A nr.83 din 30 august 2017 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.10 din 20 ianuarie 2017 de aprobare a Inventarului reactualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mahmudia Mahmudia 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
601 H O T A R A R E A Nr.84 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 9 august 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
602 H O T A R A R E A Nr.85 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 august 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
603 H O T A R A R E A Nr.85 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 30 august 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
604 H O T A R A R E A Nr.87 aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite situate in intravilanul comunei Mahmudia 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
605 H O T A R A R E A Nr.88 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei LUCA FELICIA , care ocupa locul vacant, ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei GAVRILA ADRIANA PAULA 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
606 H O T A R A R E A Nr.89 privind aprobarea proiectului de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Mahmudia 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
607 H O T A R A R E A Nr.90 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii iulie 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
608 H O T A R A R E A Nr.91 privind insusirea adresei‐centralizator cu nr.163 din 3.08.2017, intocmita de catre S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , cu privire la intreruperile si pierderile de apa potabila, ca urmare a interventiilor la Sistemul public de apa a localitatii Mahmudia in perioada noiembrie 2 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
609 H O T A R A R E A Nr.93 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Mahmudia pentru concesionarea in conditiile legii a unei suprafete de teren intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia, in scopul extinderii constructiilor existente ,, Hotel Mon Jardin ,, din localitatea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
610 H O T A R A R E A Nr.94 privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
611 H O T A R A R E A Nr.95 pentru aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2017 – 2018 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
612 H O T A R A R E A Nr.96 privind alocarea de la bugetul local an 2017, a unor fonduri pentru unitati de cult din comuna Mahmudia, judetul Tulcea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
613 H O T A R A R E A Nr.97 privind aprobarea indicatorilor tehnico‐economici si a valorii cofinantarii din bugetul local pentru investitia ,, Construire dispensar medical in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea,, 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
614 H O T A R A R E A Nr.98 aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul I al anului 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
615 H O T A R A R E A Nr.99 privind aprobarea indicatorilor tehnico‐economici pentru investitia ,, EXTINEDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MAHMUDIA ,, 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
616 H O T A R A R E A Nr.101 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii august 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
617 H O T A R A R E A Nr.102 privind modificarea Anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.78 din 9 august 2017 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
618 H O T A R A R E A Nr.103 privind aprobarea cofinantarii proiectului de asistenta tehnica pentru elaborarea aplicatiei de finantare a investitiilor aferente proiectului : ,, Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a i 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
619 H O T A R A R E A Nr.104 privind concesionarea prin incredintarea directa a terenului intravilan in suprafata de 356 mp, situat in localitatea Mahmudia , identificat in Tarla 53 , Parcela A1743 , Cc1743/1, nr.cadastral 30311, proprietatea privata a comunei Mahmudia, familiei CARACOSTEA ANGHELUTA si 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
620 H O T A R A R E A Nr.105 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE SI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE ,, satul Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea, beneficiar SC.FRATII CALCIU S.R.L 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
621 H O T A R A R E A Nr.106 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150628680025-09-2017
622 H O T A R A R E A Nr.107 privind adoptarea in regim de urgenta a unor masuri pentru executarea lucrarilor de remediere a deficientelor in portiunea de dig Marchelu – Litcov in cadrul proiectului ,, Reconstructia ecologica a terenurilor apartinand domeniului public al Consiliului Local Mahmudia in 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150706440004-10-2017
623 H O T A R A R E A Nr.110 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mahmudia 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
624 H O T A R A R E A Nr.112 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii septembrie 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
625 H O T A R A R E A Nr.115 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.74 din 31.07.2017 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mahmudia , din institutiile si serviciile publice subordonate Consili 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
626 H O T A R A R E A Nr.116 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit, burselor de performanta si burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia , pentru , anul scolar 2017‐ 2018 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
627 H O T A R A R E A Nr.111 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului III, an 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
628 H O T A R A R E A Nr.113 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
629 H O T A R A R E A Nr.114 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
630 H O T A R A R E A Nr.118 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : decembrie 2017 – ianuarie, februarie 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
631 H O T A R A R E A Nr.120 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii octombrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
632 H O T A R A R E A Nr.121 privind aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarii sumei de 4723,37 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si de executare silita in dosarul executional nr.42/2017 privind pe creditoarea SC. PHOENIX TRANSBAC SRL cu sediul in Bacau , str.Izv 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
633 H O T A R A R E A Nr.123 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
634 H O T A R A R E A Nr.122 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
635 H O T A R A R E A Nr.117 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 31 octombrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
636 H O T A R A R E A Nr.119 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale, pe anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
637 H O T A R A R E A Nr.125 privind alocarea sumei de 25.000 lei , din bugetul local an 2017, pentru organizarea si sarbatorirea ,, Pomului de Craciun an 2017,, in comuna Mahmudia 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
638 H O T A R A R E A Nr.130 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
639 H O T A R A R E A Nr.126 privind aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarii sumei de 1928 lei , reprezentand cheltuieli de judecata potrivit incheierii din 28 martie 2017, pronuntata de Judecatoria Tulcea in dosarul 7062/327/2016, ramasa definitiva si executorie 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
640 H O T A R A R E A Nr.127 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii noiembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
641 H O T A R A R E A Nr.128 privind aprobarea unui imprumut din excedentul anului 2016 pentru acoperirea temporara, in anul 2017 , a golurilor de casa la sectiunea functionare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
642 H O T A R A R E A Nr.129 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.119 din 28 noiembrie 2017 ‐ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale, pe anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
643 H O T A R A R E A Nr.129 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.119 din 28 noiembrie 2017 ‐ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale, pe anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151372080020-12-2017
644 H O T A R A R E A Nr.1 privind acoperirea definitiva din contul de excedent al bugetului local a deficitului inregistrat la 31.12.2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151544880009-01-2018
645 H O T A R A R E A Nr.10 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV, an 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
646 H O T A R A R E A Nr.2 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 18 decembrie 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
647 H O T A R A R E A Nr.3 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 08 ianuarie 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
648 H O T A R A R E A Nr.4 privind aprobarea organizarii reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, in anul şcolar 2018 – 2019 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
649 H O T A R A R E A Nr.5 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
650 H O T A R A R E A Nr.6 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
651 H O T A R A R E A Nr.7 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei Mahmudia pe anul 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
652 H O T A R A R E A Nr.8 aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
653 H O T A R A R E A Nr.9 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
654 H O T A R A R E A Nr.11 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2018, pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 19 , Sc.B, parter, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
655 H O T A R A R E A Nr.12 privind insusirea documentatiei pentru licitatia ,, Contract de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea, inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la Macin si Delta Dunarii si lungul curier pana la 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
656 H O T A R A R E A Nr.13 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN,, comuna Mahmudia, judetul Tulcea 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
657 H O T A R A R E A Nr.14 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii decembrie 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
658 H O T A R A R E A Nr.15 privind completarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.74 din 31.07.2017 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Mahmudia , din institutiile si serviciile publice subordonate Consiliu 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
659 H O T A R A R E A Nr.16 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2018 pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 22 , Sc.B, etaj 1 , bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151786800006-02-2018
660 H O T A R A R E A Nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : februarie, martie , aprilie 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
661 H O T A R A R E A Nr.19 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
662 H O T A R A R E A Nr.20 privind revocarea partiala a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu Nr.119 din 28.11.2017 ‐ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
663 H O T A R A R E A Nr.21 privind aprobarea valorii finale a proiectului de investitie „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, Judetul Tulcea” 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
664 H O T A R A R E A Nr.22 aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, Judetul Tulcea” 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
665 H O T A R A R E A Nr.23 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii ianuarie 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
666 H O T A R A R E A Nr.24 privind aprobarea Programului principalelor manifestari cultural artistice pe anul 2018 , ale Caminului Cultural Mahmudia 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
667 H O T A R A R E A Nr.27 privind aprobarea reactualizarii principalilor indicatori tehnico‐economici a investitiei „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, Judetul Tulcea” 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
668 H O T A R A R E A Nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico‐economici actualizati la obiectivul de investitii ,, Construire dispensar medical in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea,, 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
669 H O T A R A R E A Nr.25 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
670 H O T A R A R E A Nr.26 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
671 H O T A R A R E A Nr.29 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 16 februarie 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151942320024-02-2018
672 H O T A R A R E A Nr.30 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 549 mp. ,T56 P1830/3 teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 32026 si Carte Funciara nr.32026 Mahmudia , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei PUNGA ST 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
673 H O T A R A R E A Nr.31 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 578 mp. ,T56 P1830/2, teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 32023 si Carte Funciara nr.32023 Mahmudia , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei IVANOV 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
674 H O T A R A R E A Nr.32 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 301 mp. , T.56 P1830/1 teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 32027 si Carte Funciara nr.32027 Mahmudia , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei NEDELC 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
675 H O T A R A R E A Nr.33 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 384 mp. ,T56 P1830/5, teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 32024 si Carte Funciara nr.32024 Mahmudia , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei CACENCO 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
676 H O T A R A R E A Nr.34 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 314 mp. , T56 P1830/4 , teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 32025 si Carte Funciara nr.32025 Mahmudia , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei REAZI 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
677 H O T A R A R E A Nr.35 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 234 mp. ,T56 P1830/6, teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 32029 si Carte Funciara nr.32029 Mahmudia , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei FLOREA 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
678 H O T A R A R E A Nr.36 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 116 mp. , teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, situat in sola 57, parcela 1204, identificat cu nr.cadastral 31141 , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei MITU IONUT 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
679 H O T A R A R E A Nr.37 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 80 mp. , teren proprietatea privata a comunei Mahmudia, situat in sola 57, parcela 1204, identificat cu nr.cadastral 31138 , pe care este ridicata o constructie , casa de locuit proprietatea familiei CHITIGA MARINELA 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
680 H O T A R A R E A Nr.38 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile , apartinand domeniului public si privat al comunei Mahmudia 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
681 H O T A R A R E A Nr.40 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii februarie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
682 H O T A R A R E A Nr.41 privind mentinerea dispozitiilor Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.5 din 30 ianuarie 2012, referitoare la retragerea comunei Mahmudia din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA,, . 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
683 H O T A R A R E A Nr.42 privind aprobarea elaborarii documentatiei de urbanism ‐ Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru zona din intravilanul localitatii Mahmudia , teren in suprafata de 25811 mp. , domeniul public al comunei Mahmudia , identificat cadastral 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
684 H O T A R A R E A Nr.39 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
685 H O T A R A R E A Nr.43 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 26 martie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
686 H O T A R A R E A NR.47 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I, an 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
687 H O T A R A R E A Nr.50 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
688 H O T A R A R E A Nr.44 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE AGROPENSIUNE SI IMPREJMUIRE ,, cu amplasamentul in comuna Mahmudia, satul Mahmudia , CARTIERUL TINERETULUI, T.57 , Cc 1175 , Nr.cadast.30952, beneficiar HALCHIM DANIELA ‐ ADELA 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
689 H O T A R A R E A Nr.45 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : mai , iunie , iulie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
690 H O T A R A R E A Nr.46 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
691 H O T A R A R E A Nr.48 privind aprobarea elaborarii documentatiei de urbanism ‐ Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru zona din extravilanul localitatii Mahmudia , teren in suprafata de 13496 mp. , domeniul privat al comunei , identificat cadastral in Tarla 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
692 H O T A R A R E A Nr.49 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii martie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
693 H O T A R A R E A Nr.51 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.4863 din 3 octombrie 2013 încheiat între comuna Mahmudia prin Consiliul Local Mahmudia şi Societatea TERRA‐NOVA CONSTRUCT SRL , în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acest cont 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
694 H O T A R A R E A Nr.52 privind aprobarea actului aditional nr.4 la contractual de inchiriere cu nr.2526/ 27.05.2015, teren cu destinatia islaz comunal , incheiat intre Consiliul Local al comunei Mahmudia si Asociatia Crescatorilor de Animale ,,CARASUHAT,, cu sediul in satul Mahmudia , comuna Mahmud 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
695 H O T A R A R E A Nr.53 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 24 aprilie 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152512200001-05-2018
696 H O T A R A R E A Nr.54 privind insusirea adresei‐centralizator cu nr.93 din 20.04.2018, intocmita de catre S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , cu privire la intreruperile si pierderile de apa potabila, ca urmare a interventiilor la Sistemul public de apa a localitatii Mahmudia 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
697 H O T A R A R E A Nr.55 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
698 H O T A R A R E A Nr.56 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
699 H O T A R A R E A Nr.57 privind alocarea sumei de 1000 lei , din bugetul local an 2018, cu titlu de sprijin financiar, pentru Liceul Tehnologic Vasile Bacalu din localitatea Mahmudia, in vederea implementarii proiectului de promovare a imaginii localitatii prin realizarea productiei filmate a ,, Leg 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
700 H O T A R A R E A Nr.58 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea stabilităţii şi integrităţii digurilor noi de pamant, proprietatea publica a comunei Mahmudia , diguri perimetrale aferente proiectului de ,, Reconstructie ecologica a terenurilor apartinand domeniului public al Consiliului 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
701 H O T A R A R E A Nr.59 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii aprilie 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
702 H O T A R A R E A Nr.60 aprobarea solicitarii Scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului RURAL ‐ IFN SA in vederea obtinerii avansului necesar pentru implementarea proiectului de investitii ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMU 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
703 H O T A R A R E A Nr.61 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Mahmudia,judetul Tulcea si a Planului de actiune pentru acestea pentru perioada 2018‐2022 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
704 H O T A R A R E A Nr.62 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Mahmudia, județul Tulcea 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
705 H O T A R A R E A Nr.63 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
706 H O T A R A R E A Nr.64 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
707 H O T A R A R E A Nr.65 privind majorarea capitalului social al S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. avand ca unic actionar comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
708 H O T A R A R E A Nr.66 cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Mahmudia , judeţul Tulcea 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
709 H O T A R A R E A Nr.67 privind implementarea proiectului ,, MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA ,, 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
710 HCL 68 rectificare buget iunie 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152952840021-06-2018
711 H O T A R A R E A Nr.69 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 24 mai 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152710920024-05-2018
712 H O T A R A R E A Nr.70 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 18 iunie 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152926920018-06-2018
713 H O T A R A R E A Nr.77 aprobarea bugetului rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
714 H O T A R A R E A Nr.78 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
715 H O T A R A R E A Nr.71 privind aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia, pentru functionarea compartimentului de audit public intern, infiintat in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania‐ Filiala Judeteana Tulcea , de la suma de 1000 lei/luna la suma de 1500 lei/luna 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
716 H O T A R A R E A Nr.72 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
717 H O T A R A R E A Nr.73 privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Mahmudia in domeniul privat al comunei Mahmudia, a suprafetei de 415 mp. teren , identificata in Tarla 76 , Parcela N 2805 , inscrisa in Cartea Funciara la nr.32071, cu numar cadastral 32071 si aprobarea concesionarii 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
718 H O T A R A R E A Nr.74 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii mai 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
719 H O T A R A R E A Nr.75 privind aprobarea alocarii din bugetul local an 2018, a sumei de 6000 lei , cu titlu de decont cheltuieli efectuate cu ocazia evenimentului ,,Ziua Copilului,, in comuna Mahmudia 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
720 H O T A R A R E A Nr.79 ,, privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 237 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului DAMIAN T. CRISTIAN cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
721 H O T A R A R E A Nr.98 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
722 H O T A R A R E A Nr.89 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 8 august 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
723 H O T A R A R E A Nr.90 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia, judetul Tulcea 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
724 H O T A R A R E A Nr.91 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunilor iunie, iulie 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
725 H O T A R A R E A Nr.92 privind aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarii sumei de 4421,26 lei, reprezentand penalitati aferente cotei de 0,5% din valoarea lucrarilor efectuate prevazute in Autorizatia de construire nr.11 din 06.11.2014 , eliberata de catre Primaria 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
726 H O T A R A R E A Nr.93 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ivanov Constantin, domiciliat in localitatea Mahmudia, Str.Salciilor nr.2, judetul Tulcea 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
727 H O T A R A R E A Nr.94 pentru aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2018 – 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
728 H O T A R A R E A Nr.95 aprobarea achizitionarii directe de prestari de servicii pentru deszapezirea drumurilor comunale si satesti din comuna Mahmudia in perioada sezonului rece 2018‐ 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
729 H O T A R A R E A Nr.96 privind aprobarea alinierii preturilor la apa potabila si canal menajer, la tarifele unice practicate de catre Operatorul Regional, pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
730 H O T A R A R E A Nr.97 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mahmudia, judeţul Tulcea 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
731 H O T A R A R E A Nr.99 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 25 Septembrie 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
732 H O T A R A R E A Nr.100 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : noiembrie , decembrie 2018 si ianuarie 2019 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
733 H O T A R A R E A Nr.101 aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
734 H O T A R A R E A Nr.102 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
735 H O T A R A R E A Nr.103 privind însușirea Raportului de audit financiar nr.2479 /12.09.2018 și a Deciziei nr.16/28.09.2018 emise de Camera de Conturi Tulcea, în urma acțiunii de audit financiar pe care Camera de Conturi a efectuat‐o în perioada 06.08.2018 – 12.09.2018 la nivelul Comunei M 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
736 H O T A R A R E A Nr.104 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Liceul Tehnologic ,,Vasile Bacalu ,, Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunilor august, septembrie 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
737 H O T A R A R E A Nr.107 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de merit, burselor de performanta si burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia , pentru , anul scolar 2018‐ 2019 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
738 H O T A R A R E A Nr.108 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINTA ,, cu amplasamentul in comuna Mahmudia, satul Mahmudia , judetul Tulcea, intravilan identificat cu Nr.cad/C.F. nr.31876 , Nr.cad./CF nr.31875, beneficiari NICOLAE MARINELA si IVANOV CORINA LAURA 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
739 H O T A R A R E A Nr.109 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , familiei doamnei TUGUI DOINA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
740 H O T A R A R E A Nr.110 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului CARACUDA MIRCEA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate pe 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
741 H O T A R A R E A Nr.111 privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei si a Statului de functii, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia pe anul 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
742 H O T A R A R E A NR.105 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului III, an 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
743 H O T A R A R E A NR.106 privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila si din lista de investitii a unor active fixe corporale si necorporale si includerea acestora pe cheltuieli 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154093680031-10-2018
744 HCL 112 din 15.11.2018 - rectificare buget noiembrie 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
745 H O T A R A R E A Nr.1 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 4 Decembrie 2018 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
746 H O T A R A R E A Nr.2 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 10 Decembrie 2018 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
747 H O T A R A R E A Nr.3 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 18 decembrie 2018 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
748 H O T A R A R E A Nr.4 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : februarie , martie , aprilie 2019 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
749 H O T A R A R E A Nr.5 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
750 H O T A R A R E A Nr.6 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Mahmudia cu nr.193 din 21 decembrie 2018 ‐ privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
751 H O T A R A R E A Nr.7 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 11 ianuarie 2019 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
752 H O T A R A R E A Nr.8 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local a domnului CALIN MARIAN , inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
753 H O T A R A R E A Nr.9 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Scoala Profesionala ,,Vasile Bacalu ,, din localitatea Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii ianuarie 20 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
754 H O T A R A R E A Nr.10 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2019 ‐ 2020 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
755 H O T A R A R E A Nr.11 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Scoala Profesionala ,,Vasile Bacalu ,, din localitatea Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii decembrie 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
756 H O T A R A R E A Nr.12 aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
757 H O T A R A R E A Nr.13 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2019 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
758 H O T A R A R E A Nr.14 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
759 H O T A R A R E A Nr.15 privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Mahmudia, judeţul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2019 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
760 H O T A R A R E A NR.16 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV, an 2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
761 H O T A R A R E A Nr.17 privind actualizarea indicatorilor tehnico‐ economici aprobati prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.28 din 16 februarie 2018, pentru obiectivul de investitii ,, Construire dispensar medical in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea,, 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
762 H O T A R A R E A Nr.18 privind actualizarea indicatorilor tehnico‐ economici , pentru obiectivul de investitii care beneficiaza de finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala PNDL 2017‐2020 ,, EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA ,, 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
763 H O T A R A R E A Nr.19 pentru punerea in aplicare a OUG Nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii Nr.211/2011 privind regimul deseurilor , a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a desurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
764 H O T A R A R E A Nr.20 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2019 pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 22 , Sc.B, etaj 1 , bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
765 H O T A R A R E A Nr.21 privind scutirea de la plata obligatiilor bugetare, reprezentand taxa pe cladire aferenta anului 2019, pentru imobilul proprietatea privata a comunei Mahmudia, apartament 19 , Sc.B, parter, bloc minier mare , strada Soarelui, nr. 2 din localitatea Mahmudia , cu destinatia de 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
766 H O T A R A R E A Nr.22 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea, inventar actualizat prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.39 din 26 martie 2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
767 H O T A R A R E A Nr.23 privind aprobarea proiectului „ AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII ,, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014‐2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1 nr. apelului de proiecte 2 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
768 H O T A R A R E A Nr.24 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT comuna Mahmudia , in vederea aprobarii contractului final avand ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano‐biologica si a depozitului de deseuri ne 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
769 H O T A R A R E A Nr.25 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 15 februarie 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
770 H O T A R A R E A Nr.26 privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului GAVRILA VIOREL , declarat supleant pe Lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
771 H O T A R A R E A Nr.27 privind completarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia nr.102 din 31 octombrie 2018 prin care au fost stabilite si aprobate impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
772 H O T A R A R E A Nr.28 privind actualizarea indicatorilor tehnico‐ economici , pentru obiectivul de investitii care beneficiaza de finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala PNDL 2017‐2020 ,, EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA ,, 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
773 H O T A R A R E A Nr.29 privind aprobarea preluarii in proprietatea comunei Mahmudia, a bunurilor de retur ‐ mijloace fixe si obiectelor de inventar, care au fost atribuite de catre Consiliul Local Mahmudia prin contractul de comodat Nr.3321/09.08.2010 , societăţii comerciale de interes public l 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
774 H O T A R A R E A Nr.30 privind aprobarea tarifelor orare pentru închirierea utilajelor buldoexcavator si tractorul cu remorca proprietatea privata a comunei Mahmudia, judetul Tulcea 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
775 H O T A R A R E A Nr.31 privind stabilirea consumului de carburanti la autovehiculele si utilajele aflate in dotarea UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
776 H O T A R A R E A Nr.32 privind actualizarea indicatorilor tehnico‐ economici pentru obiectivul de investitii ,, Construire dispensar medical in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea,, 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
777 H O T A R A R E A Nr.33 privind darea in folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare a comunei Mahmudia, catre S.C.Aquaserv S.A.TULCEA , a unui spatiu cu o suprafata utila de 15,98 mp. situat in cladirea Primariei comunei Mahmudia, Strad 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
778 H O T A R A R E A Nr.34 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Scoala Profesionala ,,Vasile Bacalu ,, din localitatea Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunii februarie 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
779 H O T A R A R E A Nr.36 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Mahmudia, pentru perioada lunilor : mai , iunie , iulie 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
780 H O T A R A R E A Nr.37 privind numirea administratorului la S.C. UTIL AQUA MAHMUDIA SRL , societate cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
781 H O T A R A R E A Nr.35 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 19 martie 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
782 H O T A R A R E A Nr.38 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii societatii comerciale UTIL AQUA MAHMUDIA SRL, societate cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
783 H O T A R A R E A Nr.39 privind aprobarea vanzarii directe catre doamna Ivanov Alina‐Mirela , a unei suprafete de 300 mp. teren atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003, situat in intravilanul localitatii Mahmudia, Strada Salciilor, nr.29, Tarla 6, Parcela 126, cu nr.cadastral 1331 , indenti 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
784 H O T A R A R E A Nr.40 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
785 H O T A R A R E A Nr.41 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155544840017-04-2019
786 Hotararea Nr 48 - aprobare organigrama si stat de functii 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
787 H O T A R A R E A Nr.42 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de 11 aprilie 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
788 H O T A R A R E A Nr.43 pentru analiza cererii depusă de către doamna Isopescu Vasilina 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
789 H O T A R A R E A Nr.44 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
790 H O T A R A R E A Nr.45 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I , an 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
791 H O T A R A R E A Nr.46 privind aprobarea alocarii din bugetul local an 2019, a sumei de 2000 lei , cu titlu de decont cheltuieli, efectuate cu ocazia organizarii unei activitati culturale pentru copii, in comuna Mahmudia , proiectie film cinematografic 3D‐ STOSK(BERZELE) 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
792 H O T A R A R E A Nr.47 privind aprobarea alocarii din bugetul local an 2019, a sumei de 6000 lei , cu titlu de decont cheltuieli efectuate cu ocazia evenimentului ,,Ziua Copilului,, in comuna Mahmudia 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
793 H O T A R A R E A Nr.48 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
794 H O T A R A R E A Nr.49 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice, din localitatea de resedinta, la locul de munca, Scoala Profesionala ,,Vasile Bacalu ,, din localitatea Mahmudia si de la locul de munca in localitatea de resedinta, pentru perioada lunilor martie , 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
795 H O T A R A R E A Nr.50 privind alocarea din bugetul local 2019 a sumei de 10.000 lei , cu titlu de sprijin financiar acordat Bisericii ortodoxe romane ,, Sf.Nicolae de Vara ,, din localitatea Mahmudia 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
796 H O T A R A R E A Nr.51 privind alocarea din bugetul local 2019 a sumei de 10.000 lei , cu titlu de sprijin financiar acordat Bisericii ,, Sf.Nicolae ,, de rit stravechi din localitatea Mahmudia 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
797 H O T A R A R E A Nr.52 privind alocarea din bugetul local 2019 a sumei de 10.000 lei , cu titlu de sprijin financiar acordat Bisericii ,, Sf.Gheorghe ,, de rit vechi din localitatea Mahmudia 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
798 H O T A R A R E A Nr.53 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Mahmudia din data de Joi 23 mai 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155968200005-06-2019
799 H O T A R A R E A Nr.100 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 260 mp., aflat inproprietatea privata a comunei Mahmudia , teren intravilan identificat in tarla 56 , parcela Arabil 1850 si parcela Vie 1849 , cu numar cadastral 32810, numar carte funciara 32810/2019, teren aferent case 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156771720006-09-2019
800 H O T A R A R E A Nr.99 privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Mahmudia nr.62 din 26.06.2017? privind reactualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarulu