ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analza SWOT a comunei Mahmudia    

extras din STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA - 2014-2020       

PUNCTE TARI

 • apropierea de municipiul Tulcea (34 km) ;
 • drumul judetean reabilitat, ce trece până la intrarea în localitatea Mahmudia;

- potential turistic si agroturistic datorită apropierii de bratul Sfântu Gheorghe, existenta băltilor si posibiltatea de navigatie, pescuit, turism;

 • zona de un pitoresc aparte, cu o fauna si flora specifică  (flora: Vegetaţie de stepă petrofilă; fauna: păsări acvatice sau răpitoare de zi - pelicanul comun , buhaiul de baltă, stârcul pitic,stârcul roşu, şoimul călător, şerparul,lăcustarul);

- identitate istorică datorită vestigiilor romane si medievale;

 • facilitati de cazare (hoteluri, pensiuni) si de alimentatie publica de calitate deosebita;
 • zonă cu potential eolian;
 • resurse de stuf si papura în Delta Dunării;
 • resurse pentru dezvoltarea sectorului agricol prin cele 3 asociatii si societati cu profil agricole si o asociatie de crescatori de bovine constituita de localnici;
 • resurse de calcar industrial (potential pentru exploatare industrială) (mina);
 • zonă cu potential pentru pescuit (fond piscol diversificat);
 • existentă studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru investitiile de infrastructură;
 • interesul locuitorilor pentru atragerea investitorilor în vederea creerii de locuri de muncă;

- interesul autoritătilor locale pentru sprijinirea investitorilor;
- administratie publică locală  implicată;
- initiativa primăriei pentru organizarea de programe de reconversie profesională (AJOFM si ONG);
- resurse umane calificate profesional;
- traditie în convietuirea interetnică si multiconfesională, zonă fără conflicte sociale;
- există un centru de zi pentru copii;
- exista posibilitatea acostarii navelor de agrement si transport calatori in portul industrial al comunei;

PUNCTE SLABE

 • Migraţia populaţiei în străinătate;
 • Lipsa locurilor de muncă;
 • Sistem de irigatii nereabilitat în sectorul agricol;
 • Suprafete de terenuri agricole aflate în zona inundabilă si care nu pot fi valorificate;
 • Propritatea terenurilor este fragmentata;
 • Drumurile si străzile comunale nemodernizate reduc posibilitatea de valorificare a potentialului turistic;
 • Starea de degradare a digului de protectie a localitătii datorită nedecolmatării Bratului Sf. Gheorghe;

-    Ponderea mica a industriei fata de potential;

 • Slaba exploatare a resurselor naturale (datorita reculului sectorului siderurgic);

- Imposibilitatea valorificării unor suprafete mari (aprox. 64% din suprafata totala a comunei) deoarece comuna se află în Sit Natura 2000;
-  La nivel local se distribuie un procent scăzut din cotele si varsamintele de la bugetul local;
-    Buget local insuficient pentru dezvoltare;
- lipsa unor parteneriate public- private;
- primăria nu are un funcţionar specializat pentru scrierea şi gestionarea proiectelor;
-  Inexistenta locuintelor de serviciu pentru ca persoanele calificate/ specialistii să rămână să profeseze în comună;
- Absenta unui centru de informare turistică, sau a unor materiale promotionale de prezentare a cadrului natural si a atractiei zonei;
- Spatii parcare;
- Problema câinilor comunitari;

AMENINTARI
- Migratia fortei de munca calificate spre alte regiuni/ străinătate;
- Riscuri naturale – inundaţiile;
-  Cererea redusă pentru desfacerea calcarului;
- Declin sector agricol;
-  Legislatie instabilă;

 

OPORTUNITATI
- Dezvoltarea turismului si agroturismului;
- Valorificarea potenţialului turistic;
- Constructie miniport- debarcader;

 • Extinderea sistemului de canalizare/ prealuare ape uzate in comuna;
 • Reconstructie ecologica Canal Litcov- Brat Sf. Gheorghe;

- Agricultura este un sector economic  important si organizat;
- Practicarea agriculturii ecologice;
- Exploatarea plantelor medicinale din flora spontană (menta de balta, cimbru, paducel);
- Exploatarea resurselor piscicole şi stuficole;
- Infiintarea de microferme de crestere si ingrasare a animalelor si puncte de valorificare a produselor provenite de la animalele crescute in comuna
- Investiţii în energie neconvenţională;
- Investiţii în exploatarea resurselor naturale;
- Există terenuri disponibile pentru împădurire;
- Introducerea facilitatilor fiscale pentru agentii economici care investesc in scopul modernizarii comunei Mahmudia;
- Posibilitatea stabilirii de consortii/ asocieri la nivel local sau judetean pentru accesare Fonduri structurale;
- Posibilitatea identificarii de surse de finantare pentr proiecte viabile ale comunitatii si care sunt stabilite ca prioritati in mod participativ (extinderea canalizarii si a statiei de epurare, reabilitare si extindere alimentare cu apa, ecologizare, modernizarea drumurilor comunale, modernizarea iluminatului public, etc);

p1-  admin, 15-12-2014   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate