ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi recente >>>


 

Anunt Licitatie Publica    

INCHIRIEREA UNUI SPATIU SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI DE LOCUINTE NR.60, SC.A, AP.4 DIN LOCALITATEA MAHMUDIA, CU 0 SUPRAFATA UTILA DE 13 MP.PENTRU AMENJAREA UNUI MAGAZIN DESFACERE MARFURI NEALIMENTARE        >>> anunt privind organizarea llcitatiei publice inchirierea unui spatiu situat la parterul blocului de locuinte nr.60, sc.a, ap.4 din localitatea mahmudia, cu 0 suprafata utila de 13 mp.pentru amenjarea unui magazin desfacere marfuri nealimentare

p1-  admin, 31-05-2013   

 

Anunţ de Presă    

Proiect: ZONA DE AGREMENT – PARC ACVATIC MAHMUDIA       
ANUNŢ DE PRESĂ

 

TITLUL PROIECTULUI: ,,ZONA DE AGREMENT –  PARC ACVATIC MAHMUDIA”

    1. Numar referinta: cod SMIS 18319
    2. Data publicarii anuntului: 23 martie 2012
    3. Programul: Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5: .”Dezvoltarea durabila si promovarea turismului",
Domeniul Major de Interventie 5.2 – “Cresterea, dezvoltarea, modernizarea infrastucturii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii turistice.
   4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
   5. Alte informatii : Beneficiarul finantarii nerambursabile  este UAT Mahmudia, cod fiscal 4794060, cu sediul in localitatea Mahmudia, str. Geolog Vasile Bacalu, nr. 19. Proiectul ,,Zona de agrement - Parc acvatic - Mahmudia”, cod SMIS 18319 are ca scop construirea unui parc acvatic in Iocalitatea Mahmudia in locul stadionului de fotbal situat in apropierea bratului Sfantul Gheorghe. Prin acest proiect, beneficiarul isi propune realizarea unui parc acvatic destinat activitatilor sportive de natatie competitionale, gimnastica in aer liber, recreere si odihna. Valoarea totala a proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este de 7.548.591,62 lei, din care, valoarea totala eligibila in suma de 5.676.386,60 lei si valoarea neeligibila in suma de 1.872.205,02 lei. Finantarea nerambursabila este de 2.838.193,30 lei si proiectul va fi implementat in perioada 29.12.2011-28.12.2014 in Regiunea Sud-Est, judetul Tulcea, localitatea Mahmudia.


Nota: Relatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul Primaria Mahmudia,  str. Geolog Vasile Bacalu, nr. 19., jud. Tulcea, cod 827130, persoana de contact IVANOV MIHAELA , telefon 0240545543, fax 0240545543, mobil 0749114558


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalap2-  admin, 23-03-2012   

 

Anunt de Presa    

Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului Local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării       

- Proiect co-finanţat prin Fondul European de DezvoltareRegională –

24 aprilie 2012 

Un nou proiect POS MEDIU, implementat la Mahmudia

      Consiliul Local al Comunei Mahmudia, in calitate de beneficiar anunţă  începerea proiectului cu titlul       ,,Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului Local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării” , cod SMIS CNSR 36095.

       Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  şi se derulează în baza Contractului de Finanţare nr. 128266/1 martie 2012  care a fost semnat între Ministerul Mediului si Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi Consiliul Local al Comunei Mahmudia drept beneficiar al finanţării. 

       Proiectul are o valoarea totală de 12.711.624 lei,  se va desfăşura pe o durată de 42 de luni în perioada 01.03.2012 – 30.08.2015 şi are ca obiectiv generalcrearea de condiţii pentru menţinerea biodiversităţii.

Scopul proiectului este crearea de condiţii pentru menţinerea biodiversităţii din zonă şi creşterea conectivităţii habitatelor, prin reducerea fragmentării provenite din îndiguirile şi desecările efectuate în trecut. Obiectivul principal al proiectului este de a adăuga valoare naturală, prin lucrări de reconstrucţie ecologică şi prin implicarea comunităţii locale în activităţi de co-management, pentru asigurarea statutului favorabil de conservare a habitatelor prioritare din situl Natura 2000 Delta Dunării – zona pilot Carasuhat. Implementarea proiectului va realiza lucrări de reconstrucţie ecologica pe o suprafaţa de 924 de hectare din incinta agricolă Carasuhat şi va contribui astfel în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 4 POS Mediu  „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii

 Proiectul  este localizat in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, Regiunea 2 Sud-Est.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
 Ivanov Mihaela,  Consiliul Local Mahmudia - Administrator proiect  , 0749114558
Ioana Bețieanu, Specialist media și campanii WWF-România, 0730 098 716
Dana Carataș, Responsabil comunicare proiect WWF-România, 0730 098 714


Prima comunitate din Romania care a decis inundarea terenurilor neproductive pentru
a reface capitalul natural pierdut al comunei.
Mahmudia, judetul Tulcea: un exemplu de urmat pentru reconstructia ecologica a terenurilor
neproductive din incintele indiguite din Delta Dunarii
>>> pagina proiectp3-  admin, 10-12-2014   

 

Publicare caiet de sarcini, contract vânzare-cumpărare, anexă, grafic de livrare    

echipamente necesare desfăşurării activităţii UIP din cadrul proiectului Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului Local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării        Descarcă documentaţiap4-  admin, 10-12-2014   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAHMUDIA    

Unitatea de Implementare a Proiectului RECO Mahmudia       

Anunţ privind achizitionarea directa a serviciilor de „SERVICII AFERENTE PREGATIRII DE PROIECTE - PROIECT TEHNIC PENTRU REFACEREA HABITATELOR DE SALICETUM ALBAE – FRAGILIS” cod CPV  77231600-4 - Servicii de impadurire,  pentru proiectul  ,,Reconstructia ecologica a terenurilor apartinand domeniului public al Consiliului Local Mahmudia in cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunarii” SMIS- CSNR 36095

1) Denumirea şi sediul autorităţii contractante: Consiliul Local al comunei  Mahmudia, Codul fiscal: RO 4794060, Unitatea de Implementare a Proiectului RECO Mahmudia Str. Geolog Vasile Bacalu, nr. 19, Mahmudia, Tel: 0372952528  Fax: 0372877331; e-mail: primariamahmudia@yahoo.com

2) Obiectul contractului ; contractarea de  ,,SERVICII AFERENTE PREGATIRII DE PROIECTE - PROIECT TEHNIC PENTRU REFACEREA HABITATELOR DE SALICETUM ALBAE – FRAGILIS” cod CPV  77231600-4 - Servicii de impadurire

3) Ofertele se  primesc pana pe data de 28 februarie 2013  ora 10,00 la Sediul UIP - RECO Mahmudia Str. Geolog Vasile Bacalu, nr. 19, Mahmudia, Tel: 0372952528  Fax: 0372877331; e-mail: primariamahmudia@yahoo.com

4) Tema de proiectare  si informatile suplimentare  se pot obtine la Ivanov Mihaela – Administrator proiect  Tel: 0372952528  Fax: 0372877331; e-mail: primariamahmudia@yahoo.comp5-  admin, 14-02-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate