ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Administrație >>> Viceprimar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Viceprimarul Comunei MAHMUDIA, dl UNCU VASILICA


UNCU VASILICA, 51 de ani


Profesia de baza: Horticultura
Nivelul studiilor: Licenţă
(Universitatea Craiova)


Formaţiunea politică: PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
Viceprimar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Alegeri Prezidențiale 2019. Primul tur: 10 noiembrie iar al doilea tur: 24 noiembrie

>>> stabilirea locurilor pentru afişajul electoral
Lista funcţiilor, salariilor de baza, sporurilor din cadrul U.A.T. Mahmudia, judeţul Tulcea, stabilite conform Legii-cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului plâtit din fonduri publice
- martie 2019
- octombrie 2018
- martie 2018
- noiembrie 2017
- septembrie 2017

Publicate recent
:

Anunţuri angajare

  •  - Formular de înscriere la concurs - Anexa 3;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 17-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 22-01-2019 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 25-01-2016 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 05-06-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-10-2019 - Indicatori (Venituri ?i Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 17-04-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 29-01-2019 - Plăţi restante;


 

Hotararea nr.33 din 24 septembrie 2012    

privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al comunei Mahmudia ,aferente construcţiilor, curţi, grădini       
     Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al comunei Mahmudia, al cărui conţinut constituie Anexa 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art. 2. Se aprobă Anexa 2, „Contractul cadru de vânzare cumpărare a terenului", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Mahmudia impreuna cu aparatul propriu de specialitate .
    Art.4. Prezenta hotărâre se aplică şi cererilor care se află în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea în scopul exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare pe site-ul primariei www.mahmudia.ro.
p1-  admin, 30-09-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate