ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Administrație >>> Viceprimar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Viceprimarul Comunei MAHMUDIA, dl UNCU VASILICA


UNCU VASILICA, 49 de ani


Profesia de baza: Horticultura...............
Nivelul studiilor: Licenţă
(Universitatea Craiova)


Formaţiunea politică: PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
Viceprimar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanANUNT: RUGAM URGENT , PERSOANELE DIN TABEL SAU MOSTENITORII DE DREPT AL ACESTORA SA SE PREZINTE LA SEDIUL PRIMARIEI MAHMUDIA PENTRU RIDICAREA TITLULUI DE PROPRIETATE PE TEREN, DOBANDIT IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR.


Publicate recent
:

Anunţuri angajare

  •  - Anunţ - concursuri promovări în grad profesional imediat superior în perioada 31-07 -- 01-08-2017;

Anunţuri vânzări

  •  - ANUNŢ privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan;

  •  - ANUNŢ privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan , aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 09-04-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 10-08-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 25-01-2016 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 09-08-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 09-08-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-08-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 09-08-2017 - Plăţi restante;


 

Hotararea nr.33 din 24 septembrie 2012    

privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al comunei Mahmudia ,aferente construcţiilor, curţi, grădini       
     Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al comunei Mahmudia, al cărui conţinut constituie Anexa 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art. 2. Se aprobă Anexa 2, „Contractul cadru de vânzare cumpărare a terenului", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Mahmudia impreuna cu aparatul propriu de specialitate .
    Art.4. Prezenta hotărâre se aplică şi cererilor care se află în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea în scopul exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare pe site-ul primariei www.mahmudia.ro.
p1-  admin, 30-09-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate