ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Administrație >>> Secretar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Secretarul Comunei MAHMUDIA, dl EROFEI IGOR


EROFEI IGOR, 58 de ani


Profesia de baza: functionar public de conducere
Nivelul studiilor: Postuniversitar
(Institutul National de Administratie INA Bucuresti)


 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Alegeri Prezidențiale 2019. Primul tur: 10 noiembrie iar al doilea tur: 24 noiembrie

>>> stabilirea locurilor pentru afişajul electoral
Lista funcţiilor, salariilor de baza, sporurilor din cadrul U.A.T. Mahmudia, judeţul Tulcea, stabilite conform Legii-cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului plâtit din fonduri publice
- martie 2019
- octombrie 2018
- martie 2018
- noiembrie 2017
- septembrie 2017

Publicate recent
:

Anunţuri angajare

  •  - Formular de înscriere la concurs - Anexa 3;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 17-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 22-01-2019 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 25-01-2016 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 05-06-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-10-2019 - Indicatori (Venituri ?i Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 17-04-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 29-01-2019 - Plăţi restante;


 

EROFEI L. IGOR - Secretarul Comunei Mahmudia    

prezentare       
Data nasterii: 16 .01.1962 
Stare civila: casatorit, 2 copii
Telefon: 0240/545543
Fax: 0240/545390 
E-mail: primaria@mahmudia.ro
Studii
 -INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE PUBLICA (promotia 2005-2006 studii postuniversitare) 
 -FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI (promotia 2000- 2004) 
 -LICEUL INDUSTRIAL NR.4 TULCEA (promotia iunie 1987)


p1-  admin, 30-03-2012   


    

Educatie si formare       

Perioada 2011

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de absolvire

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Mediere

Numele si tipul institutiei de Asociatia Centru de Mediere Craiova
Invatamant/furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala Curs de formare mediatori
sau internationala

Calificarea/diploma obtinuta Certificat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Auditul Public Intern Prin Cooperare

Numele si tipul institutiei de Asociatia Comunelor din Romania
Invatamant/furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala Certificat de participare
sau internationala

 Perioada 2009

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de absolvire

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Achizitii publice

Numele si tipul institutiei de MMFPS/MEC/INTERACTIV RO CONSULT BACAU
Invatamant/furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala Expert achizitii publice
sau internationala

Calificarea/diploma obtinuta Certificat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Managementul Resurselor umane din cadrul
functiei publice
Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Nivelul in clasificarea nationala Curs de perfectionare Tulcea 12-14 august 2009
sau internationala

 Perioada 2002
 
Calificarea/diploma obtinuta Certificat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite operator calculator


Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare Departamentul de Informatica si Calculatoare Craiova

Nivelul in clasificarea nationala Curs de formare calculator 28.09.-02.11.2002
sau internationala

 Perioada 2000

Calificarea/diploma obtinuta Atestat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Noutati legislative

Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare CTF Bucuresti

Nivelul in clasificarea nationala Curs de perfectionare 10-14.04.2000
sau internationala                                            

Perioada 1997

Calificarea/diploma obtinuta Atestat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Secretari comune

Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare CTF Bucuresti

Nivelul in clasificarea nationala Curs de perfectionare 07-18.04.1997
sau internationalap2-  admin, 30-03-2012   


    

Activitati si responsabilitati principale       
  -avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului, hotararile consiliului local, 
  -participa la sedintele consiliului local, 
  - asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
  - organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului,
  - asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - asigura procedurile de convocare a consiliului local, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local,
  - pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  - alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar,p3-  admin, 30-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate