ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Administrație >>> Secretar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Secretarul Comunei MAHMUDIA, dl EROFEI IGOR


EROFEI IGOR, 56 de ani


Profesia de baza: functionar public de conducereuplpad/2/file/43/3/2016/493.jpg...............
Nivelul studiilor: Postuniversitar
(Institutul National de Administratie INA Bucuresti)


 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanANUNT: RUGAM URGENT , PERSOANELE DIN TABEL SAU MOSTENITORII DE DREPT AL ACESTORA SA SE PREZINTE LA SEDIUL PRIMARIEI MAHMUDIA PENTRU RIDICAREA TITLULUI DE PROPRIETATE PE TEREN, DOBANDIT IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR.


Publicate recent
:

Anunţuri angajare

  •  - Anunţ - concursuri promovări în grad profesional imediat superior în perioada 31-07 -- 01-08-2017;

Anunţuri vânzări

  •  - ANUNŢ privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan;

  •  - ANUNŢ privind aprobarea vânzarii unui teren intravilan , aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 09-04-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 10-08-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 25-01-2016 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 09-08-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 09-08-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-08-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 09-08-2017 - Plăţi restante;


 

EROFEI L. IGOR - Secretarul Comunei Mahmudia    

prezentare       
Data nasterii: 16 .01.1962 
Stare civila: casatorit, 2 copii
Telefon: 0240/545543
Fax: 0240/545390 
E-mail: primaria@mahmudia.ro
Studii
 -INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE PUBLICA (promotia 2005-2006 studii postuniversitare) 
 -FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI (promotia 2000- 2004) 
 -LICEUL INDUSTRIAL NR.4 TULCEA (promotia iunie 1987)


p1-  admin, 30-03-2012   


    

Educatie si formare       

Perioada 2011

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de absolvire

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Mediere

Numele si tipul institutiei de Asociatia Centru de Mediere Craiova
Invatamant/furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala Curs de formare mediatori
sau internationala

Calificarea/diploma obtinuta Certificat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Auditul Public Intern Prin Cooperare

Numele si tipul institutiei de Asociatia Comunelor din Romania
Invatamant/furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala Certificat de participare
sau internationala

 Perioada 2009

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de absolvire

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Achizitii publice

Numele si tipul institutiei de MMFPS/MEC/INTERACTIV RO CONSULT BACAU
Invatamant/furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala Expert achizitii publice
sau internationala

Calificarea/diploma obtinuta Certificat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Managementul Resurselor umane din cadrul
functiei publice
Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Nivelul in clasificarea nationala Curs de perfectionare Tulcea 12-14 august 2009
sau internationala

 Perioada 2002
 
Calificarea/diploma obtinuta Certificat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite operator calculator


Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare Departamentul de Informatica si Calculatoare Craiova

Nivelul in clasificarea nationala Curs de formare calculator 28.09.-02.11.2002
sau internationala

 Perioada 2000

Calificarea/diploma obtinuta Atestat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Noutati legislative

Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare CTF Bucuresti

Nivelul in clasificarea nationala Curs de perfectionare 10-14.04.2000
sau internationala                                            

Perioada 1997

Calificarea/diploma obtinuta Atestat

Discipline principale studiate/
competente profesionale dobandite Secretari comune

Numele si tipul institutiei de
Invatamant/furnizorului de formare CTF Bucuresti

Nivelul in clasificarea nationala Curs de perfectionare 07-18.04.1997
sau internationalap2-  admin, 30-03-2012   


    

Activitati si responsabilitati principale       
  -avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului, hotararile consiliului local, 
  -participa la sedintele consiliului local, 
  - asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
  - organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului,
  - asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - asigura procedurile de convocare a consiliului local, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local,
  - pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  - alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar,p3-  admin, 30-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate